آموزش اسپیکینگ آیلتس

آموزش speaking IELTS پارت یک، پارت دو، پارت سه
3098 0

پارت اول:

 

درس یک : آموزش speaking IELTS پارت یک، پارت دو، پارت سه

Accommodation, House, Travelling, Neighbors 

درس دو: بررسی موضوعات دوستان، پخت و پز و آشپزی، بازی ها

Friends, Cooking, Dancing, Games

درس سه: بررسی موضوع ورزش، خرید، پیاده روی، ورزش

Walking, Shopping, Laugh, Sport

درس چهار: بررسی موضوع ارتباط، ایمیل، تماس تلفنی، شماره ها و اعداد

Communication, Email, Phone calls, Numbers

درس پنج: بررسی موضوع لباس، شغل، آلات موسقی، معرفی خود 

Cloth, Introduce, Job, Musical instrument

درس شش: بررسی موضوع عروسک و اسباب بازی، خواندن و مطالعه

Toys, Reading

درس هفت: بررسی موضوع معرفی خود و چگونه و توصیف خود

How To Introduce Yourself In IELTS

درس هشت: بررسی موضوع رنگ ها و فصل ها

Colors And Seasons

درس نه: بررسی موضوع توصیف کشور و صحبت درباره ی شرایط کشور

Country

درس ده: بررسی موضوع کارهای روزمره و خرید

Daily routine, Shopping

درس یازده: بررسی وضوع دوستان و توصیف آشنایان اسپیکینگ

Friends

درس دوازده: بررسی موضوع سلامتی و درمانی

Health

درس سیزده: بررسی موضوع تعطیلات و سفر یا مسافرت

Holiday

درس چهارده: بررسی موضوع خانه و کارهای خانه

Home

درس پانزده: بررسی موضوع زبان های خارجه و یادگیری زبان

Languages

درس شانزده: بررسی موضوع تحصیلات و تحصیل

University

درس هفده: بررسی موضوع دانشگاه و رشته ی تحصیلی

School subjects

درس هجده: بررسی موضوع فارق التحصیلی

certificates educational goals

درس نوزده: موضوع کارهای داوطلبانه، محله و منطقه ی سکونت

volunteer works and neighborhood

درس بیست: موضوع شهر اقامت و زادگاه تولد

Hometown

درس بیست ویک: موضوع آب و هوای شهر محل سکونت

City and weather

درس بیست ودو: موضوع توصیف شهرها

Describe your city

درس بیست وسه: موضوع والدین و پدر و مادر

parents and children

درس بیست وچهار: موضوع خانواده

 Family

درس بیست وپنج: موضوع وظایف در خانواده

Home duty

درس بیست وشش: موضوع سرگرمی و تفریح

Hobby

درس بیست وهفت: موضوع فیلم و موسیقی

Movie and music

درس بیست وهشت: موضوع موسقی و کتاب

Books and Songs

درس بیست ونه: موضوع نقاط ضعف و قوت

Strengths and Weaknesses

درس سی: موضوع شخصیت و رفتار افراد

Personality

درس سی ویک: موضوع توصیف وظایف شغلی و تایم کاری

Job skills and Working hour

درس سی ودو: موضوع ویژگی های مثبت و منفی یک شغل

Positive and Negative Aspects Of A Job

درس سی وسه: موضوع دلایل ترک کار و مشکلات کاری

Leaving A Job

درس سی وچهار: موضوع دست آوردها و اهداف کاری

Job Goals

درس سی وپنج:  موضوع توصیف شغل ،رئیس و همکاران

Describe A Job Or A Boss

درس سی وشش: موضوع کارهای روزمره و روزمرگی

Daily routine Questions 

درس سی وهفت: موضوع تکنولوژی و کامپیوتر و ارتباط

E-mails and computers Questions

درس سی وهشت: موضوع فعالیت ها خانوادگی و دید و بازدید فامیلی

Family Activity

درس سی ونه: موضوع خانه و محل اقامت و سکونت

Housing, Accommodation

درس چهل: موضوع کادو و غذای بیرون و رستوران

Gift and Meals

درس چهل ویک: موضوع موسقی و خواننده ها

Singers and Musics

درس چهل ودو: موضوع پارک، اسم ها، فعالیت های بیرون از خانه

Parks, names, Outdoor activity

درس چهل وسه: موضوع حیوانات، زندگی جانوران و پرندگان و حیات وحش

Animals and Birds

درس چهل وچهار: موضوع روزهای آفتابی، شنا و قایق سواری

Sunny Days, Swimming, Boating

درس چهل وپنج: موضوع ماندن در خانه و خوابیدن

Staying Home and Sleeping

درس چهل وشش: موضوع وسایل حمل و نقل عمومی، سفر کردن و مسافرت

Transportation and Traveling

درس چهل وهفت: موضوع تبلیغات و نرم افزارهای موبایل

Advertisements and apps

درس چهل وهشت: موضوع دوران نوجوانی، دوران جوانی و دوستان

Teenagers and Friends

درس چهل ونه: موضوع به موقع بودن، دیر نرسیدن و وقت شناس بودن، مدرسه قوانین آن

Punctuality and Schools

درس پنجاه: موضوع ورزش و هوای بارانی

Exercise and Rain

درس پنجاه ویک: موضوع درس خواندن، کار و مطالعه

Study and Work

 

پارت دوم وسوم:

 

درس یک : بررسی موضوع توصیف یکی از اثاثیه خانه

piece of equipment and member of your family

درس دو : بررسی موضوع شخصی که او را تحصین می کنید

Dealing With Someone And Someone That You Admire

درس سه : بررسی موضوع وب سایت مفیدی که به تازگی آن را دیده اید

a useful website and a gift you have received

درس چهار : بررسی موضوع توصیف تجربه ی یک امتحان

A Room That You Like And An Exam Experience

درس پنج : بررسی موضوعات توصیف شخص محبوب در محله یتان

popular person and favorite free time activity

درس شش : بررسی توصیف یک غذا که میدانید چگونه ساخته می شود

To Make A Dish And The Best City/Country

درس هفت : بررسی موضوع توصیف لباس مورد علاقه و توصیف دوستان

Your Favorite Piece Of Clothing And Talk About Friends

درس هشت : بررسی موضوع توصیف پروسه ی پیدا کردن شغل

The Process Of Getting A Job And A Serious problem In Your City

درس نه : بررسی موضوع توصیف هنرپیشه مورد علاقه

Your Favorite Actor And An Important Festival Or National Holiday

درس ده : بررسی موضوع توصیف یک موقعیت خاص که غذای خوبی خوردید

A Special Occasion And A Place Where You Go Shopping

درس یازده : بررسی موضوع توصیف یک سفر

Describe A Vacation You Had In A Faraway Place

درس دوازده : بررسی موضوع توصیف یک سریال سینمایی

Describe Your Favorite TV Series

درس سیزده : بررسی موضوع توصیف یک وسلیه ای که نشان دهنده ی تکنولوژی عصر جدید است که شما علاقه مند به استفاده از آن می باشید

Describe a piece of technology you like using

درس چهارده : موضوع مهارتی که مهم بوده است اما در مدارس آموزش داده نشده است

describe skill important but not learned in school

درس پانزده : بررسی موضوع توصیف شهر یا کشوری که در آینده دوست دارید در انجا کار یا زندگی کنید

Describe A City Or Country You Want To Live In The Future

درس شانزده : بررسی موضوع توصیف یک خانه ی ایده آل که دوست دارید در آن زندگی کنید

Ideal Home You Would Like To Live In

درس هفده : بررسی توصیف موقعیت مهمی که دیر به آن رسیدید

Describe An Important Occasion When You Were Late

درس هجده : بررسی موضوع  توصیف مکانی که مردم برای گوش کردن به موسقی به آنجا می روند

 Describe A Place You Know Where People Go To Listen To Music

درس نوزده : بررسی موضوع توصیف یک سفر یا تعطیلاتی که دوست دارید در آینده داشته باشید

Holiday Trip You Want To Go On

درس بیست : بررسی موضوع توصیف کاری که دوست دارید با یک فرد کهن سال در خانواده خود انجام دهید

about You Like To Do With Elderly Person

درس بیست و یک: بررسی موضوع توصیف یک فرد موفق که شما می شناسید یا تحصینش می کنید

Describe A Successful Businessman You Know

درس بیست و دو: بررسی موضوع نامه ی مهمی را توصیف کنید که دریافت نموده اید

Describe An Important Letter You’ve Received

درس بیست و سه: بررسی موضوع یک باغ یا پارکی که دیده اید را توصیف کنید

describe A Park Or Garden You Visit And Like

درس بیست و چهار: بررسی موضوع توصیف خاطره ی بچگی که به خوبی به یاد می آورید

Describe A Happy Childhood Event That You Remember Well

درس بیست و پنج: بررسی موضوع توصیف خرید یک محصول که از آن راضی بوده اید

Describe A Product You Bought And Felt Happy

درس بیست و شش: بررسی موضوع توصیف یک فعالیت لذت بخش نزدیک دریا 

Describe A Leisure Activity Near Or On The Sea

درس بیست و هفت: بررسی موضوع توصیف یک تغییر مثبت در زندگی 

Describe A Positive Change In Your Life

درس بیست و هشت: بررسی موضوع توصیف اسباب کشی به یک مکان جدید و یا رفتن به یک مدرسه ی جدید

Describe A Time When You Moved To A New House Or School

درس بیست و نه: بررسی موضوع توصیف یکی از وسایل و لوازم خانه

Describe A Piece Of Furniture In Your Home

درس سی:  بررسی موضوع توصیف یک قانون که با آن موافقید یا مخالفید

Describe A Rule You Agree Or Disagree With

درس سی و یک: بررسی موضوع توصیف یک گیاه مهم در کشورتان

Describe An Important Plant In Your Country

درس سی و دو: بررسی موضوع توصیف یک وب سایت که برایتان جذاب است

Describe A Website You Like To Visit

درس سی و سه: بررسی موضوع توصیف شهری که رفته ایم 

Describe A City That You Have Visited

درس سی و چهار: بررسی موضوع توصیف خبر خوبی که از کسی دریافت کرده ایم

Describe A Piece Of Good News

درس سی و پنج: بررسی موضوع توصیف کتابی که دوست دارید دوباره آن را بخوانید

Describe A Book That You Would Like To Read Again

درس سی و شش: بررسی موضوع توصیف یک شخصی که در کار یا تحصیل کمک تان کرده است

Describe A Helpful Person In Work Or Study

درس سی و هفت: بررسی موضوع توصیف مکان شلوغی که در آن بوده اید

Describe A Crowded Place You Visited

درس سی و هشت: بررسی موضوع توصیف یک اتفاق خنده دار 

Describe An Occasion Where Everybody Laughed

درس سی و نه: بررسی موضوع توصیف کارهایی که انجام میدهیم تا سالم بمانیم 

Describe Something You Do To Keep Healthy

درس چهل: بررسی موضوع توصیف چیزی که به آن افتخار می کنید

Describe Something That You Are Proud Of

درس چهل و یک : بررسی موضوع توصیف یک خارجی که می شناسیمش

Interesting Person Who Comes From Another Country

درس چهل و دو: بررسی موضوع توصیف تجربه ی تدریس یا اینکه به کسی چیزی یاد داده اید

Describe An Experience You Taught Somebody Something

درس چهل و سه: بررسی موضوع توصیف مکانی که زیبا و جالب است اما تعداد کمی گردشگر آنجا را می شناسند

Describe An Interesting Place That Few Tourists Know

درس چهل و چهار: بررسی موضوع توصیف یک والدین خوب که می شناسید

Describe A Good Parent You Know

درس چهل و پنج: بررسی موضوع توصیف یک تبلیغ که به تازگی دیده یا شنیده اید

Describe An Advertisement You Recently Saw Or Heard

درس چهل و شش: بررسی موضوع توصیف یک تصمیم خوبی که اخیرا گرفته اید

Describe A Good Decision Made Recently

درس چهل و هفت: بررسی موضوع توصیف یک تجربه ی خوب که از گوشی همراه یا موبایل 

A Time You Were Glad That You Had Your Mobile Phone

درس چهل و هشت: بررسی موضوع توصیف شرکت بزرگی که به آن علاقه دارید

Describe A Big Company You Are Interested In

درس چهل و نه: بررسی موضوع توصیف آب و هوای مورد علاقه

Describe A Kind Of Weather You Like

درس پنجاه: بررسی موضوع توصیف شرایطی که می بایست مودب باشید

Describe A Situation When You Had To Be Polite

درس پنجاه و یک: بررسی موضوع توصیف یک نصیحت کاری

 Describe A Piece Of Advice On Your Work

درس پنجاه و دو: بررسی موضوع توصیف یکی از اعضای خانواده که به آن افتخار می کنید

Describe A Family Member Who You Are Proud Of

درس پنجاه و سه: بررسی موضوع توصیف یک ورزش یا مسابقه ی ورزشی مهیج که دیده اید

Describe A Favorite Sports You Watched

درس پنجاه و چهار: بررسی موضوع توصیف یک روز خاص که در بیرون گذرانده اید اما پول زیادی خرج نکرده اید

Describe A Special Day Out When You Went Out

درس پنجاه و پنج: بررسی موضوع توصیف شخص باهوشی که می شناسید

Describe An Intelligent Person You Know

درس پنجاه و شش: بررسی موضوع توصیف یک عروسک یا اسباب بازی که در بچگی گرفته اید

Toy That You Received When You Were A Child

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.