با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 4.5 تا 5.5 را در آزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوعات دوستان، پخت و پز و آشپزی، بازی هااسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 4.5 تا 5.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part one about Friends, Cooking, Dancing, Games with Answer and Vocabulary

Topic: Friends

1. Are your friends mostly your age or different ages?

Most of my friends are about the same age as me because we met at school or university. I've got one or two friends who are older or younger that I met through work.

2. Do you usually see your friends during the week or at weekends?

I tend to meet up with my friends at weekends because everyone's too busy during the week.

3. The last time you saw your friends, what did you do together?

It was one of my friends' birthday last weekend. Six of us went out for a meal to celebrate.

4. In what ways are your friends important to you?

I think it's important to have friends that you can talk to and share experiences with. My friends make me laugh, but I know I can also rely on them whenever I need help or support.

Topic:Games

1. What games are popular in your country?

Well, if we can consider sports as games, then football is definitely the most popular game in my country, but we also love board games like chess.

2. Do you play any games?

Not regularly these days. I play the occasional game of tennis with my brother-in-law, and I recently played a bowling game with my nephew. I wasn't very good at it.

3. How do people learn to play games in your country?

I think children teach each other to play games. I remember a friend at primary school teaching me to play chess, for example.

4. Do you think it's important for people to play games?

Yes, it's really important, especially for children. I think research has shown that play can improve brain development, intelligence, creativity, and the ability to cooperate with others.

Topic: Dancing

1. Do you like dancing?

No, I don't like dancing. I'm not a big music fan, and dancing just makes me feel uncomfortable and self-conscious.

2. Has anyone ever taught you to dance?

No, I've never been interested in learning to dance, so I've never taken any lessons or asked anyone to show me how to do it.

3. Do you think that traditional dancing will be popular in the future?

I'm afraid I have no idea because I don't follow what's happening in the dancing world! I suppose it will always be popular with some people.

Topic: Cooking

1. Do you like cooking? Why / why not?

Sometimes. I like preparing a special meal for family or friends who visit, but everyday cooking is a bit boring; it's something that has to be done, but it's not really fun.

2. Who did the cooking in your family when you were a child?

My mother almost always did the cooking when I was young. I don't think she trusted my father to make a nice meal.

3. Do you think that it's important to know how to cook well?

I'm not sure whether it's important to cook well, but I do think that everyone should know the basics. It definitely isn't healthy to rely on pre-prepared meals or fast food.

4. Do you think that children should be taught cookery at school?

Yes, that's probably a good idea. If all children knew how to cook a few basic, healthy meals, that would surely be a good thing.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.