با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمونIELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (ترم هفتم ) دانش زبان خود راگسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع معرفی خود و چگونه و توصیف خود اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.


IELTS Speaking part one about How To Introduce Yourself with Answer and Vocabulary

Topic: How To Introduce Yourself

Examiner: Is your name important to you? (Why?)

Candidate: Yes, it is. Names can make unconscious impression on people.

Alternative answers:

No, I don't think it can do anything for me. I believe that I myself should determine my future irrespective of what my name is. Actually, I try to do this by acquiring more qualifications and working hard.

Examiner: How old are you?

Candidate: I am [ ... ] years old. In other words, I was born in 1980. On the third of March 1980, to be exact.

Alternative answers:

I'm [ ... ) years or age. I was born in 1980.

Examiner: Could you tell me where you arc from? (Where do you come from?)

Candidate: I was born in [ ... ] city, you know, one of the largest cities in my country. I moved to [ ... ] city just five years ago.

Alternative answers:

I was born in [ ... ]; a small town in the south of my country, but I grew up in [ ... ] city.

I hail from a coastal city with lovely weather in the north of my country; called [ ... ],

I come from [ ... ] city. You know, a beautiful city with a great climate. My parents have been living there for the past twenty years or so. I grew up there.

Examiner: How long have you lived in [ ... ]?

Candidate: Since I was ten.

Alternative answers:

When I was a child; at the age of 10, my parents moved to [ ... J because of my father's job. We have been living here since 1990.

Ten years in total.

Examiner: What is/are your goal(s)/ambition(s) for the future?

Candidate: I hope I'll have made a career move and taken a management position by the time I'm thirty five. I think, at present, studying management is the right thing to do.

Alternative answers:

Saving enough money to buy an apartment. Most of my income is spent on rent.

The future is always uncertain, yet I know what I want to do. My goal is to run a company of my own someday.

Well, I would like to improve my career prospects by obtaining a university degree.

Examiner: Tell me about your military service

Candidate: I completed my military service in the Air Force just five years ago.

Alternative answers:

Actually, I was exempted from military service because of my poor eyesight.

I am doing my military service as an officer in [ .. .].

Examiner: What was your military service like?

Candidate: Pretty hard. I served in a remote area far from my hometown.

Alternative answers:

should admit that I was very lucky to serve in my own hometown .. . um ... it wasn't very hard.

Examiner: Do you think your military service helped you become more mature?

Candidate: Oh, very much so. Although it was hard, it helped me develop my character and discipline. Alternative answers:

Yes, to a great extent. It really helped me discover my hidden talents.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

عالییی بود ممنون
پایدار باشی معصومه عزیز.

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.