با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 4.5 تا 5.5 را درآزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درکساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعدادکلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث دربخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خودرا گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع عروسک و اسباب بازی، خواندن و مطالعه اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 4.5 تا 5.5 مورد برسی قرار گرفته است.پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.


IELTS Speaking part one about Toys, Reading with Answer and Vocabulary

Topic: Toys

1) Did you play with toys when you were a child?

Yes, of course. I loved playing with toys when I was a child; I think all children do.

2) What kinds of toys did you like?

As far as I remember, I mostly played with toy cars, planes and action figures from films or cartoons. I also liked building things with Lego.

3) In your country, do boys and girls play with the same types of toys?

Not really. I think boys like the kinds of toys that I mentioned before, whereas girls play with dolls. My niece, for example, doesn't like toy cars; she prefers dressing dolls in different outfits.

4) Do you think that toys help children to learn?

Yes, I do. All toys encourage children to use their imagination and creativity. Even with simple toys, children imagine situations and invent games and rules.

Topic: Reading

1. Do you like reading?

Yes, I like reading a lot. I read all sorts of things, including novels, newspapers, magazines, and online articles.

2. Do you usually read for leisure or for work purposes?

Well, I have to do a certain amount of reading as part of my job, but I probably read more for enjoyment. I pick up a newspaper most days, and I usually have a book on the go.

3. What was your favorite book or story when you were a child?

The first book that I remember really enjoying was '..........'. It only took me a few days to read because I liked it so much that I couldn't put it down.

4. Do you think it's important that children read regularly?

Definitely. I think reading is possibly the most important skill that children learn. The ability to read opens the door to all aspects of education.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.