با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع زبان های خارجه و یادگیری زبان اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part one about Languages with Answer and Vocabulary band score 5.5-6.5

Topic: Languages

Examiner: What languages do you like most (to learn)?

Candidate: English. II is the most widespread language in the world today. though not the most widely used language, as far as I know. It is the major language of news, higher education and business across borders.

Alternative answers:

Spanish language. It makes a lot of sense to me. It's so melodic, and ... er. .. more important than anything else, it is spoken in many countries. I've recently enrolled on a Spanish class and made lot of progress.

I find French language really attractive. I'd love to be able to speak French well, you know, with good accent. Unfortunately, the language classes are very much based on the formal teaching of grammar. To improve my French, I’m going to France to take a course.

Chinese language. Chinese speakers far outnumber the speakers of other languages.

Arabic language. I've signed up for an intensive course to improve my Arabic.

Examiner: Are there any other languages that you can speak?

Candidate: Yes, I speak Italian reasonably well. I had a golden opportunity to pick up some Italian when I was in Italy.

Alternative answers:

Yes, I'm pretty fluent in Turkish, and I speak a little Russian. As we all know, it takes years to master a language.

I speak Polish, but it’s a bit rusty. Maybe I should take a refresher course to improve it.

Examiner: Would you say you are good at speaking other languages?

Candidate: Yes, I think I am. I'm pretty good at French, but I think I. still need to practice more.

Alternative answers:

I am fairly good at Arabic language, of course as far as grammar is concerned.

Examiner: What do you do to improve your English?

Candidate: To learn more natural English, I'm practicing English with a native speaker.

Alternative answers:

I usually watch English films or read English newspapers to brush up on my English. 'Practice makes perfect.'

try to spend more time and energy ... er ... to improve my English, but specifically, I try to use my dictionaries as often as I can. In general, learning languages is just a matter of hard work and practice.

Examiner: How often do you use English?

Candidate: On a regular basis when reading English newspapers, listening to English news and speaking to friends via the internet.

Alternative answers:

Practically everyday. Since I work in the foreign department of a marketing company, I usually speak English with our clients and we often write e-mail in English too.

Examiner: Why are you trying to improve your English?

Candidate: The fact is that English is known as an international language, and considered as a necessary requirement for most educational and employment opportunities.

Alternative answers:

Urn .. . being able to communicate with people from other countries.

Examiner: Why are you taking the IELTS?

Candidate: Well, I am applying for the citizenship in [ ... ]. You know, IELTS is one the requirements.

Alternative answers:

Basically, I want to evaluate my English knowledge. But I'm sure in the near future, my band score will help me to obtain my goals, you know, any job or educational opportunities.

Before studying at a good university, you should be proficient in English. I've chosen IELTS for this purpose.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.