با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTSکسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع وب سایت مفیدی که به تازگی آن را دیده اید،اسپیکینگ آیلتس پارت دوم در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part two about describe a useful website that you have visited with Answer and Vocabulary Band Score 5.5-6.5

 

Describe a useful website that you have visited.

You should say:

• what it was

• how you found the address

• what it contains

• and explain why it was/is useful to you.

 

The website that I'm really interested in is (... (; one of the most visited educational websites. I visit it almost every day as it is the homepage of my computer. I found it through one of my friends. Once, I saw an offline message, containing a link. When I clicked on the link and saw the website, I really found it beneficial. To describe this English educational website, I should say, it contains lots of downloadable materials; classified vocabulary, grammar structures, quizzes, and that sort of thing. There are many features that make this website different from other websites. Firstly, it provides a learner with lots of useful information, and ... er. .. is updated with new content at regular intervals; you can always find quality information in it. Besides, it is very user-friendly and easy to navigate. Another aspect is that, it has many useful links to other sites. Last but not least, it is visually attractive and well-designed. In my opinion, it's such a functional website that no English learner should miss.

 

 

 

Describe a gift you have received that was important to you.

You should say:

• who gave it to you

• on what occasion it was given to you

• what it looks like and how you use it

• and say why it is important to you

 

 

 

I received a valuable gift from my wife about three years ago; on the occasion of my birthday. It was a famous brand MP3 player; really of high quality. I was so surprised when I opened its wrapping paper and saw the gift because it was exactly what I needed ... er. .. you know, to improve my English in my spare time'. I really admire her for the choice of that gift. It is silver, rectangular and ... er. .. so simple in design. Now, I usually use this MP3 player to listen to I English audio file on the way to my work and it really helps me make the best use of my time. it is a very useful device and ... er ... in fact, one of the best gifts that I have ever received so far. it's such an important gift for me, for one thing, I received it from one of my dearest family members, for another, it's an applied device that can be used anywhere. Another point is ... er ... I receiving that gift I noticed that my wife knows what I need to be able to take full advantage of my time to learn more and more.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.