با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTSکسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع شخصی که او را تحصین می کنید،اسپیکینگ آیلتس پارت دوم در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part two aboutdescribe someone that you admire with Answer and Vocabulary Band Score 5.5-6.5

 

 

Describe someone that you admire.

You should say:

• who he/she is

• why you admire him/her

• when you first saw him/her

• and explain how he/she has influenced the way you think.

 

 

 

Of course, I think very highly of all the teachers that I have had. But the person whom I particularly admire is one of my ex-teachers from university. Her name is [ ... ]. She's such a wonderful and talented lady whose values influenced me a lot. Now, she's known as an authority on Persian language. I had the privilege to meet her when I was twenty years old. She really encouraged me to write. The reason why she is so special to me is that she helped me a lot broaden my horizons through literature and taught me how to analyze contexts and made me love literature- that's something really hard. Because I really didn't like literature, but she was the person that really encouraged me be interested in Persian literature. And I think I bad the chance to have her as a teacher because she really helped me see the world in a different way and expand my world view. And I think what she really brought me was the connection between literature and life, in the way that they are very similar, and in the way that they can be very different. So we interpreted life in a different way from that perspective.

 

 

Describe a situation where you found yourself dealing with someone who didn't like you.

You should say:

• who he/she was

• why he/she didn't like you

• how your behavior was

• and say what his or her reaction was.

 

 

 

When I first began working at ( ...), I was the youngest member of the staff; about 23 years old, and had just finished my education. On the third day of my work, I met an older woman who was really familiar with the ins and outs of the place. When I was introduced by the manager of the department, she barely acknowledged my presence, and through word of mouth I realized that she thought that I was too young and immature to take up the job and be able to do my duties successfully because I was so inexperienced. To prove my abilities, I did my best and took every opportunity to make a good impression. I worked so hard and behaved in a highly professional manner at all times; so motivated to get the things done successfully. After about two weeks of silent treatment from her, she came up to me and told me how well I had worked, and how impressed she had been with my performance. She apologized to me for ignoring me, shared what she knew with me and took me under her wing. In spite of the fact that she sometimes may seem unfriendly, she's so nice at heart.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.