با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTSکسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع توصیف یک موقعیت خاص که غذای خوبی خوردید،اسپیکینگ آیلتس پارت دوم در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part two about - with Answer and Vocabulary Band Score 5.5-6.5

 

Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal.

You should say:

• what the occasion was

• who was at the meal

• what was served, and you ate

• and explain why the meal was so enjoyable.

 

I can remember having a really enjoyable meal one New Year's Eve when I just started my new job at a company. I had always wanted to work for [ ... ]; about two years after I had graduated from university. It was on New Year's Eve and my whole family was there including my parents, my elder brother and a couple of friends. We met up with some old school friends, it was like a reunion. Also, my mother's best friend and her son joined us. It was a highly enjoyable occasion as most people knew each other. Also, the food was great. Everybody came to our house and brought different dishes. We ate barbecued chicken, green salad, fried and baked potatoes. For dessert, we had plum pudding. We also had a delicious chocolate cake that was made by the son of my mother's friend who is a chef. Wow! The party was a blast! There were lots of excited whoops and cheers until late at night. We had a wild time; everyone talked and there was so much laughter that sometimes we had tears coming out of our eyes. It was a really great day with terrific food. Everybody had a wonderful time.

 

 

Describe a place where you go shopping for clothes.

You should say:

• where you usually go

• how often you shop for clothes

• how you choose your clothes

• and explain why you go there.

 

 

When I go shopping for clothes I usually go to [ ... ]. You know, It is famous for its high fashion shops as well as reasonably-priced outlets. I usually go there because I can buy high quality clothes that I know will look good for a long time as well as cheaper items that I may only wear for a season. I usually buy clothes at the beginning of each season because I buy clothes that are appropriate for the weather. Mostly, I buy clothes that I have seen in magazines and have liked. I won't buy something that I don't like just because it is in fashion. I also buy clothes that I feel comfortable in and make me look good. What I most like about shopping in [ ... ] is that I can do all my shopping in one place. It has all the shops that I like as well as having a large variety of clothes to choose from; a wide selection of leading brands. I like it because I don't have to spend lots of time shopping around the city to get the things I want. I'd recommend anyone who wants to experience great shopping to go to there.

 

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.