با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTSکسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع توصیف یک غذا که میدانید چگونه ساخته می شود،اسپیکینگ آیلتس پارت دوم در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part two about describe a dish that you know how to make with Answer and Vocabulary Band Score 5.5-6.5

 

 

 

Describe a dish that you know how to make.

You should say:

• if it is difficult to prepare

• how much time it takes to be prepared

• what the ingredients are

• and explain how it is prepared.

 

 

 

Well, I'd like to talk about how to make my favorite food. It's called 'Joojejeh Kabab', In English, 'Barbecued Chicken Kebab'; served both on formal and casual occasions. Although it's seems to be easy to prepare. it really needs skill. You know, cooking from a recipe is always easy, but the food is hardly ever enjoyable! If everything is prepared, it doesn't take too much; only a few minutes. As we all know, a good meal shouldn't be hurried. Anyway, in order to prepare the food, you need some chicken; it depends on the number of your guests or family members ... er ... your favorite sauce, salt and any spice you like. First, put charcoal in the barbecue and light it. Then cut up some chicken. Marinate the pieces for a couple of hours in your favorite barbecue sauce. Next, put the pieces and chops on the skewers. After that put them on the barbecue and turn them over from time to time until it's gold and crispy. Finally, take the chicken kebabs off the barbecue. It's usually served with barbecued tomatoes and eaten either with rice or with bread. It's so delicious. You'll love it!

 

 

Talk about the best city/country that you have been to.

You should say:

• where you were

• how long you were there

• what you like or dislike about it

• and say if you would like to travel again.

 

 

By far the most memorable thing was traveling to [ .. .]. I had never been to [ ... ] before and always wanted to. Even now, when I think of that, I feel nostalgic. I was there for about three months. What makes this country different from other countries is its natural beauty; the scenery of this country is astonishingly beautiful. Much of the land in [ ... ] is still unspoiled; so pristine, and is not transformed like most big cities which are usually polluted. The cities of this country are best explored on foot, if you ask me. Another aspect which was so interesting to me was their lifestyles. I realized how really happy people are there, even though they have hardly anything in comparison to our lifestyle. You can see the amazing social culture and wonderful people who live there. They are so welcoming. I have a really strong passion for [ ... ], and I'm definitely going to be returning for numerous visits transformed my life .

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.