آموزش گام به گام زبان

آموزش گام به گام زبان

آموزش ها در فرنلیش به صورت گام به گام و مرحله به مرحله تنظیم شده است. میتوانید از سطح فعلی خود یادگیری را شروع کنید و اطمینان داشته باشید موضوعات لازم در سطح خود را فراخواهید گرفت.

یادگیری لغات با استفاده از فلش کارت ها

یادگیری لغات با استفاده از فلش کارت ها

فرنلیش لغات مهم و ضروری را به صورت فلش کارت، همراه با ترجمه فارسی و تلفظ در اختیار شما قرار میدهد.ترجمه فارسی در پشت فلش کارت ها قرار داده شده است و فقط در مواقعی که به آن نیاز دارید میتوانید آن را مشاهده کنید.این روند باعث یادگیری بهتر لغات میشود.

آزمون های استاندارد در قالب های متفاوت

آزمون های استاندارد در قالب های متفاوت

آزمون ها در فرنلیش در قالب های متفاوت و به شکل های متنوع طرح شده است.بعد از مطالعه ی هر درس میتوانید به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید تا خیالتان راحت شود که به خوبی آن درس را آموخته اید.

گزارشات تحصیلی

گزارشات تحصیلی

بعد از پاسخ به هر آزمون به صورت خودکار به صفحه ی نتیجه ها و گزارشات منتقل میشوید و می توانید وضعیت پاسخ های درست و نادرست خود را بررسی نمایید. پاسخ به آزمون ها هیچ محدودیتی ندارد و میتوانید بارها به سوالات پاسخ دهید تا نتیجه ی مناسب را کسب نمایید.

ثبت نام رایگان رایگان
 • محتوای درس ها
 • لغات و فلش کارت ها
 • آزمون ها
 • نتیجه آزمون ها
سرویس 30 روزه 120,000 تومان
 • محتوای درس ها
 • لغات و فلش کارت ها
 • آزمون ها
 • نتیجه آزمون ها
سرویس 50 روزه 160,000 تومان
 • محتوای درس ها
 • لغات و فلش کارت ها
 • آزمون ها
 • نتیجه آزمون ها
سرویس 60 روزه 200,000 تومان
 • محتوای درس ها
 • لغات و فلش کارت ها
 • آزمون ها
 • نتیجه آزمون ها

While (!Success) {try agin();}

Be the change you wish to see in the world.

Fais de ta vie un rêve,.et d'un rêve, une réalité.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.