با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTS کسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس اسپیکینگ آیلتس پارت اول در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 با موضوع کارهای داوطلبانه، محله و منطقه ی سکونت مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part one about volunteer, neighborhood with Answer and Vocabulary band score 5.5-6.5

Topic: volunteer

Examiner: Have you ever done any volunteer work? (Why?)

Candidate: Yes, I have. Once I volunteered to help the victims of the earthquake broke out in Bam city; a historic city in Iran. I also contributed some money to the earthquake fund. It is always fulfilling to assist people who are in urgent need of help. You know, volunteer work gives me a sense of purpose.

Alternative answers:

Actually, I belong to a non-profit organization which assists the elderly that do not have the financial means to afford private hospitals. In my opinion, helping people is such rewarding work. You know, it gives me a sense of self-worth.

Yes. I work in a charity which is run on a purely voluntary basis. Its mission is to raise money for the needy.

Topic: neighborhood

Examiner: Describe your neighborhood.

Candidate: I live in a quiet neighborhood in the north of [ ... ] city. Fortunately, there are plenty of public facilities in our neighborhood, such as parks ... er ... cultural centers and libraries.

Alternative answers:

I live in [ ... ] city. Even though it is a very large city, we live in a part that is like a small village. We know everyone there. There is a very large park just in front our house... there is a bus stop so we can easily go anywhere in the city.

I live in a neighborhood which is quite close to the city Centre. It's so convenient for shopping. There are many shops, restaurants and a variety of businesses.

Candidate: I have lived there since I was ten ... urn .. for about eighteen years.
Alternative answers:

I have lived there since 2003.

Examiner: Have you noticed a lot of changes during that time?

Candidate: Yes, T have witnessed lots of changes; beyond recognition. It's a much nicer place to live now than it used to be. Also, over the last few years, the municipality of our city has planted trees everywhere. It's much greener now. Above all, the transport facilities of our area have been considerably developed.

Alternative answers:

Not really, unfortunately, our neighborhood has been kind of overlooked.

Examiner: Do you like the place where you live?

Candidate: Absolutely, the main reason is that it is right in the heart of the city and whatever I need is just outside the door.

Alternative answers:

Oh, sure. We live in a quiet neighborhood, there is no noise at all, more importantly, neighbors are very nice and friendly.

Urn ... no! very much, the reason is that, unfortunately some of our neighbors are inconsiderate and noisy.

Examiner: What are your neighbors like?

Candidate: We have good neighbors. Most of them look out for each other and are always willing to help. In other words, there is a sense of belonging in our neighborhood.

Alternative answers:

Generally speaking, the people who are living in our building are warm and friendly.

Noisy, gossipy and selfish. With neighbors like that who needs enemies!

Examiner: How would you describe a good neighbor?

Candidate: In my opinion, a good neighbor respects the rights of other neighbors and possibly makes contributions to the development of the neighborhood.

Alternative answers:

To my view, a good neighbor is helpful, considerate and caring.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.