با مطالعه ی مباحث این قسمت قادر خواهید بود نمره 5.5 تا 6.5 را در آزمون IELTSکسب کنید. در صورتی که درک ساختار جملات یا حفظ مطالب این سری از دروس برای شما مشکل است و همچنین به تعداد کلمه ی بیشتری نسبت به کلمات این بخش نیاز دارید، می توانید با مطالعه ی مباحث در بخش آموزش عمومی زبان انگلیسی از اول تا سطح متوسطه (تا ترم هفتم ) دانش زبان خود را گسترش دهید و سپس به این قسمت بازگردید.

در این درس موضوع توصیف لباس مورد علاقه و توصیف دوستان،اسپیکینگ آیلتس پارت دوم در حد نمره ی 5.5 تا 6.5 مورد برسی قرار گرفته است. پس از خواندن سوالات، پاسخ ها را حفظ کنید.

IELTS Speaking part two aboutdescribe your favorite piece of clothing with Answer and Vocabulary Band Score 5.5-6.5

 

 

 

Describe your favorite piece of clothing.

You should say:

• what it is and when you bought it

• where you bought it from

• why you decided to buy it

• and explain why it is your favorite

 

 

 

 

My favorite piece of clothing is my leather jacket. .er. .. made by a famous design company. I bought it last year. I wanted to buy a leather jacket because I wanted something to wear when the weather got colder. I bought it from a shop called [ .. .]. It sells shoes, clothes and fashion accessories. The store is in the main shopping area of the city where my workplace was. My friend worked at the shop so I visited him almost every day there and looked at the shoes and clothes. He helped me choose the jacket and told me what style looked best to me. He also said that the company that had made the jacket was very famous and ... er. .. always makes quality clothes. My leather jacket is my favorite piece of clothing because it is very stylish and goes with almost everything in my wardrobe. It's very comfortable and I know it looks good so I feel confident when I wear it.

 

 

Talk about one of your friends.

You should say:

• how long you have known each other

• how you met each other

• how you spend time together

• and explain why you like this person

 

 

I'd like to talk about one army friends, actually my best friend; [ ... ]. We've been friends since high school - for about 8 years, I guess. Er. .. We were together in school for four years. After that we chose different majors and so we were separated in college. Yet, we've kept up our friendship. I think it is good today as it was then. In fact, we share lots of common interests, we both like outdoor activities, you know, mountain climbing, hiking, picnicking and that sort of thing. Also, we both have passion for chess. Wow! We spend hours playing chess. He's a very special person to me; a truly great friend to have ... er. .. and is not just another fair-weather friend, you know; to leave you alone when you are in trouble. We all know that in times of prosperity friends are plentiful! He's been with me in both good and bad times, a devoted friend and .. . er. .. so trusty. Um ... both of us are committed to this friendship and value it.

لغت ها

دسترسی به لغت ها و فلش کارت ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به لغات و فلش کارت در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.