پکیج فایل های صوتی زبان انگلیسی از صفر تا 100

دانلود فایل های لسنینگ به تفکیک سطح از مقدماتی تا پیشرفته
5179 0

ترم یک، جلسه یک: لسنینگ درباره ی نحوه ی معرفی خود

how to introduce

ترم یک، جلسه دو: لسنینگ درباره ی توصیف یک دوست

describing a friend

ترم یک، جلسه سه: لسنینگ درباره ی حیوانات خانگی

describing a pet

ترم یک، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی یک روز بد و بارانی

a bad and rainy day

ترم یک، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی زندگی در مزرعه

life in farm

ترم یک، جلسه شش: لسنینگ درباره ی پارک

park

ترم یک، جلسه هشت: لسنینگ درباره ی زندگی روزمره

how a daily routine of a person

ترم یک، جلسه نه: لسنینگ درباره ی شغل آینده

future job

ترم یک، جلسه ده: لسنینگ درباره ی پرمشغله ترین روز در هفته

a busy day

ترم یک، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی اعضای خانواده

similarity between brothers and sisters

ترم دو، جلسه یک:  لسنینگ درباره ی رفتن به دکتر

a sick person goes to doctor

ترم دو، جلسه دو: لسنینگ درباره ی اوغات فراقت و سرگرمی در وقت آزاد

free time activity

ترم دو، جلسه سه: لسنینگ درباره ی ماجرای من و دوستانم

a day with my friends

ترم دو، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی شنا در ساحل دریا

beach and swimming in the sea

ترم دو، جلسه پنج:  لسنینگ درباره ی سفر در سرمای زمستان

travelling in winter

ترم دو، جلسه شش: لسنینگ درباره ی بازی در یک روز زیبا

play games in a beautiful day

ترم دو، جلسه هفت:  لسنینگ درباره ی سفر آخر هفته

   weekend activity

ترم دو، جلسه نه : لسنینگ درباره ی فصل مورد علاقه ی من

my favorite season

ترم دو، جلسه ده :  لسنینگ درباره ی تعطیلات در هاوایی

vacation in hawaii

ترم دو، جلسه یازده :  لسنینگ درباره ی مخترع

inventor with inventions

ترم سه، جلسه یک : لسنینگ درباره ی پروژه های گروهی 

a group project

ترم سه، جلسه دو : لسنینگ درباره ی تصادف

a car accident

ترم سه، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی اطلاعات

information

ترم سه، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی روز طولانی در کنار خانواده

family gathering

ترم سه، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی روز شلوغ و پر مشغله

what to do first

ترم سه، جلسه شش:  لسنینگ درباره ی امتحان ریاضی پر استرس

stressful math exam

ترم سه، جلسه هشت:  لسنینگ درباره ی مسافرت به خارج

travelling abroad

ترم سه، جلسه نه: لسنینگ درباره ی هم اتاقی

dormitory roommate

ترم سه، جلسه ده: لسنینگ درباره ی صبح را دوست داریم یا نه

morning love or hate morning

ترم سه، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی تعارف کردن و درخواست کردن

offering show off request

ترم سه، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی سرگرمی

hobby

ترم چهار، جلسه یک: لسنینگ درباره ی پروژه ی درسی

school projects

ترم چهار، جلسه دو: لسنینگ درباره ی یک روز با خانواده برای خرید

shopping with family members

ترم چهار، جلسه سه: لسنینگ درباره ی دوست غیرقابل اعتماد

a bad friend

ترم چهار، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی یک روز خوب

a perfect day

ترم چهار، جلسه پنچ : لسنینگ درباره ی آخر هفته

a weekend with grandparents

ترم چهار، جلسه پنچ : لسنینگ درباره ی برف بازی

snowy day

ترم چهار، جلسه شش: لسنینگ درباره ی یک روز بد

a horrible day

ترم چهار، جلسه هشت:  لسنینگ درباره ی هدیه ی روز تولد

birthday gift pet

ترم چهار، جلسه نه: لسنینگ درباره ی مراجعه به پزشک

a visit with my doctor

ترم چهار، جلسه نه: لسنینگ درباره ی دندان پزشکی

a checkup for my teeth

ترم چهار، جلسه ده: لسنینگ درباره ی روز تابستانی در پارک

a warm day at the park

ترم چهار، جلسه یازده:  لسنینگ درباره ی ترک عادت بد

giving up a bad habit

ترم چهار، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی تصادف ماشین و شکستگیف

an injury

ترم پنج، جلسه یک: لسنینگ درباره ی تکالیف مدرسه

a lot of homework at school

ترم پنج، جلسه دو: لسنینگ درباره ی نگهداری از بچه ها

taking care of children

ترم پنج، جلسه سه: لسنینگ درباره ی جشن فارق التحصیل

graduation party

ترم پنج، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی دزدی

 robbery

ترم پنج، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی تعطیلات تابستان

summer vacation

ترم پنج، جلسه شش: لسنینگ درباره ی بحث و گفت گو در کلاس

school discussion

ترم پنج، جلسه هشت: لسنینگ درباره ی استعدادیابی

a talent show

ترم پنج، جلسه نه: لسنینگ درباره ی بدن سازی

body building

ترم پنج، جلسه ده: لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

health problem

ترم پنج، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی قبولی در آزمون

passing an exam

ترم پنج، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی اجرای موسیقی

a performance

ترم شش، جلسه یک:  لسنینگ درباره ی جشن تولد

a birthday party

ترم شش، جلسه دو: لسنینگ درباره ی جابه جایی به مکان جدید

moving to a new place

ترم شش، جلسه سه: لسنینگ درباره ی اتفاقات آخر هفته

a busy weekend

ترم شش، جلسه چهار:  لسنینگ درباره ی اجرای پیانو

a piano performance

ترم شش، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی سفر جاده ای

road trip

ترم شش، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی خرید از مغازه

shopping from stores

ترم شش، جلسه شش: لسنینگ درباره ی باغ وحش و حیوانات

zoo

ترم شش، جلسه هشت : لسنینگ درباره ی بدن درد

Pain In The Body

ترم شش، جلسه نه : لسنینگ درباره ی خوشبختی

Happiness

ترم شش، جلسه ده : لسنینگ درباره ی سرگرمی ها و اوقات فراقت

Hobby

ترم شش، جلسه یازده : لسنینگ درباره ی تئاتر

theater

ترم شش، جلسه دوازده : لسنینگ درباره ی فیلم ترسناک

scary movie

ترم شش، جلسه دوازده : لسنینگ درباره ی بازی بسکتبال

basketball

ترم هفت، جلسه یک: لسنینگ درباره ی بازسازی خانه

updating our home

ترم هفت، جلسه دو: لسنینگ درباره ی یک روز در کنار خانواده

a good day with family

ترم هفت، جلسه سه: لسنینگ درباره ی گم کردن

lost

ترم هفت، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی موسقی و آهنگ

a music

ترم هفت، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی مسابقه در مدرسه

competition

ترم هفت، جلسه شش: لسنینگ درباره ی تقلب در امتحان

cheating test

ترم هفت، جلسه هفت: لسنینگ درباره ی بیرون غذا خوردن

eating out

ترم هفت، جلسه هفت: لسنینگ درباره ی انواع شخصیت

personality type

ترم هفت، جلسه نه: لسنینگ درباره ی دوران مدرسه

school days

ترم هفت، جلسه ده: لسنینگ درباره ی مخترعین

inventor

ترم هفت، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی گیر کردن در آسانسور

stuck in elevator

ترم هفت، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی عادات غذایی

eating habit

ترم هفت، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی داوری فوتبال

soccer referee

ترم هشت، جلسه یک: لسنینگ درباره ی خرابکاری در مدرسه

an attack to school

ترم هشت، جلسه دو: لسنینگ درباره ی دید و بازدید با اقوام

my cousins come to visit

ترم هشت، جلسه سه: لسنینگ درباره ی پیکنیک در هوای بد

vacation in rainy weather

ترم هشت، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی سوپرایز پارتی

a surprise party

ترم هشت، جلسه پنج : لسنینگ درباره ی خانه تکانی

cleaning up the room

ترم هشت، جلسه شش : لسنینگ درباره ی شهربازی

theme park

ترم هشت، جلسه شش : لسنینگ درباره ی روش های یادگیری

how to learn

ترم هشت، جلسه هفت : لسنینگ درباره ی ورزش های زمستانی

winter sport

ترم هشت، جلسه نه : لسنینگ درباره ی اخبار گفتن

news

ترم هشت، جلسه ده : لسنینگ درباره ی زندگی در خارج

living abroad

ترم هشت، جلسه یازده : لسنینگ درباره ی سفر با ماشین

a car trip

ترم هشت، جلسه دوازده : لسنینگ درباره ی خارجی ها

foreigners

ترم هشت، جلسه سیزده : لسنینگ درباره ی مقایسه ی دو کشور

differences of two countries

ترم نه، جلسه یک : لسنینگ درباره ی چادر زدن در مسافرت

camping

ترم نه، جلسه دو : لسنینگ درباره ی اسباب کشی به خانه ی جدید

moving to a new home

ترم نه، جلسه سه :  لسنینگ درباره ی برنامه ریزی برای سفر

planning trip

ترم نه، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی شغل نگهداری از کودکان

baby sitting

ترم نه، جلسه پنج:  لسنینگ درباره ی نوسانات برق

electricity problem

ترم نه، جلسه شش: لسنینگ درباره ی حیوانات دریایی

sea animals

ترم نه، جلسه هفت: لسنینگ درباره ی خرابی وسایل خانه

home accident

ترم نه، جلسه نه: لسنینگ درباره ی توصیف شغل

work

ترم نه، جلسه ده:  لسنینگ درباره ی نکات مهم قبل از امتحان

exams advice

ترم نه، جلسه یازده:  لسنینگ درباره ی انجام تکالیف

homework

ترم نه، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی افراد مهم و مشهور

important people

ترم نه، جلسه سیزده: لسنینگ درباره ی فیلم مورد علاقه

the film i love

ترم ده، جلسه یک : لسنینگ درباره ی مکان های ورزشی

sports complex

ترم ده، جلسه دو :  لسنینگ درباره ی حقایق باورنکردنی

unbelievable facts

ترم ده، جلسه سه: لسنینگ درباره ی زمان بندی صحیح در زندگی

timing in life

ترم ده، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی پارک های خاص در دنیا

special parks

ترم ده، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی جشن و شادی

a party

ترم ده، جلسه شش: لسنینگ درباره ی شرایط سخت

hard conditions

ترم ده، جلسه هفت: لسنینگ درباره ی آخر هفته

the weekend

ترم ده، جلسه نه: لسنینگ درباره ی گروه موسیقی

music band

ترم ده، جلسه ده: لسنینگ درباره ی روش مناسب برای درس خواندن

best way to study

ترم ده، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی نوجوانان سخت کوش

hardworking teens

ترم ده، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی لوازم مورد علاقه ی من

my best favorites

ترم ده، جلسه سیزده: لسنینگ درباره ی قهرمان زندگی

hero in life

ترم ده، جلسه چهارده: لسنینگ درباره ی نام ها

what's in a name

ترم یازده، جلسه یک : لسنینگ درباره ی بهتر کردن حافظه

better your memory

ترم یازده، جلسه دو : لسنینگ درباره ی مصاحبه ی شغلی

preparation for an interview

ترم یازده، جلسه سه: لسنینگ درباره ی کلاس های دانشگاه

classes in university

ترم یازده، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی اهمیت انتخاب درست

importance of choice

ترم یازده، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی خرید خانه ی جدید

buying a new house

ترم یازده، جلسه شش: لسنینگ درباره ی اختراعات جدید

performance at school

ترم یازده، جلسه هفت: لسنینگ درباره ی عملکرد دانش آموزان

performance at school

ترم یازده، جلسه نه: لسنینگ درباره ی زندگی در قبیله ها

Living in tribe

ترم یازده، جلسه ده: لسنینگ درباره ی تغییر در افراد

changes for people

ترم یازده، جلسه یازده: لسنینگ درباره ی اخبار ورزشی

sport news

ترم یازده، جلسه دوازده: لسنینگ درباره ی داستان جنایی

Detective

ترم یازده، جلسه سیزده:  لسنینگ درباره ی زندگی خنک و ملال انگیز

boring moments

ترم دوازده، جلسه یک : لسنینگ درباره ی جنگ

war

ترم دوازده، جلسه دو : لسنینگ درباره ی فوبیا

big fears

ترم دوازده، جلسه سه : لسنینگ درباره ی مصاحبه با یک ورزشکار

interviews athlete

ترم دوازده، جلسه چهار : لسنینگ درباره ی بهترین شغل دنیا

unique job

ترم دوازده، جلسه پنج :  لسنینگ درباره ی ناتوانی در آشپزی

cooking demand

ترم دوازده، جلسه شش :  لسنینگ درباره ی مشکلات ایتنرنتی

network problem

ترم دوازده، جلسه هفت :  لسنینگ درباره ی عملکرد دانش آموزان

student's performance

ترم دوازده، جلسه نه :  لسنینگ درباره ی پیغام صوتی

leaving message

ترم دوازده، جلسه ده :  لسنینگ درباره ی تقسیم خانه و اتاق

sharing a flat

ترم دوازده، جلسه یازده : لسنینگ درباره ی رائ دادن

voting

ترم دوازده، جلسه دوازده : لسنینگ درباره ی فال گوش واستادن

Overhearing

ترم دوازده، جلسه سیزده : لسنینگ درباره ی آدم فضایی و صفینه ی فضایی

aliens  UFOs

ترم سیزده، جلسه یک :  لسنینگ درباره ی بازیگری

exercise actress

ترم سیزده، جلسه دو :  لسنینگ درباره ی کتاب خواندن

reading

ترم سیزده، جلسه سه :  لسنینگ درباره ی عصبانیت در خیابان

rage road

ترم سیزده، جلسه چهار :  لسنینگ درباره ی فیلم

movie

ترم سیزده، جلسه پنج :  لسنینگ درباره ی دوست

friends

ترم سیزده، جلسه شش :  لسنینگ درباره ی تغییرات در دنیا

A change in the world

ترم سیزده، جلسه هفت :  لسنینگ درباره ی کمک به دیگران

helping

ترم سیزده، جلسه نه :  لسنینگ درباره ی اطلاعات نادرست

false information

ترم سیزده، جلسه ده :  لسنینگ درباره ی موسیقی

music

ترم سیزده، جلسه یازده :  لسنینگ درباره ی زنده ماندن

survive

ترم سیزده، جلسه دوازده :  لسنینگ درباره ی ورزش

exercising

ترم سیزده، جلسه سیزده :  لسنینگ درباره ی حیوانات خانگی

pet

ترم چهارده، جلسه یک:  لسنینگ درباره ی جزیره

island

ترم چهارده، جلسه دو:  لسنینگ درباره ی موقعیت های مختلف

different places

ترم چهارده، جلسه سه:   لسنینگ درباره ی دی جی

Dj

ترم چهارده، جلسه چهار:  لسنینگ درباره ی ورزش های زمستانی

winter sport

ترم چهارده، جلسه پنح:   لسنینگ درباره ی تجهیزات خورشیدی

solar gadgets

ترم چهارده، جلسه شش:  لسنینگ درباره ی آینده ی ربات ها

robots

ترم چهارده، جلسه هفت:  لسنینگ درباره ی برداشت از مکالمات

Understanding conversations

ترم چهارده، جلسه نه:  لسنینگ درباره ی کارهای خانه

house work

ترم چهارده، جلسه ده:  لسنینگ درباره ی اینترنت

internet

ترم چهارده، جلسه یازده:  لسنینگ درباره ی حیوانات

animals

ترم چهارده، جلسه دوازده:  لسنینگ درباره ی دنیای آنلاین

online world

ترم چهارده، جلسه سیزده:  لسنینگ درباره ی طالع

horoscopes

ترم پانزده، جلسه یک:  لسنینگ درباره ی امتحان

exam time

ترم پانزده، جلسه دو:  لسنینگ درباره ی نوجوانان

teenagers

ترم پانزده، جلسه سه:  لسنینگ درباره ی اتش نشان

fire fighter

ترم پانزده، جلسه چهار:  لسنینگ درباره ی شخصیت ها

characters

ترم پانزده، جلسه پنج:  لسنینگ درباره ی تجربه

experience

ترم پانزده، جلسه شش:  لسنینگ درباره ی سوپرمارکت ها

supermarket

ترم پانزده، جلسه هفت:   لسنینگ درباره ی مزایا و معایب زندگی در شهر

advantage of living in city

ترم پانزده، جلسه نه:  لسنینگ درباره ی مشکلات سفر

holiday

ترم پانزده، جلسه یازده:  لسنینگ درباره ی ارواح

ghost

ترم پانزده، جلسه دوازده:  لسنینگ درباره ی دزدی از خانه

burglary

ترم پانزده، جلسه سیزده:  لسنینگ درباره ی حقیقت

truth

ترم شانزده، جلسه یک:  لسنینگ درباره ی گروه نجات

rescue

ترم شانزده، جلسه دو: لسنینگ درباره ی توصیف شهرر

hometown

ترم شانزده، جلسه سه : لسنینگ درباره ی رژیم غذایی

diet

ترم شانزده، جلسه چهار: لسنینگ درباره ی مکالمات روزمره 

daily talks

ترم شانزده، جلسه پنج: لسنینگ درباره ی سفربه کشور ولز

welsh speakers

ترم شانزده، جلسه شش: لسنینگ درباره ی شغل ها

job

ترم شانزده، جلسه هفت :  لسنینگ درباره ی کنفرانس

conference

ترم شانزده، جلسه نه :  لسنینگ درباره ی بیماری چشمی

eye disease

ترم شانزده، جلسه ده :   لسنینگ درباره ی صحبت درباره ی یک دیگر

Talking about each other

ترم شانزده، جلسه یازده : لسنینگ درباره ی یادگیری زبان 

Languages

 

 

 

 

 

 

 

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.