متن لول متوسط با موضوع دزدی در فرودگاه

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع دزدی در فرودگاه
1214 0

Short story about working in the airport

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید.

A  Why the police officer stopped her?

B  When did she arrive to the airport?

C  What did she learn from that memorable day?

D  Why does she need to travel for her job?

E  Why did she start to cry?

F  Why did she call her husband?

Question No. /

I’m employed by a company that does work throughout the country. I was assigned to a new project in St. Paul, Minnesota. As a result, I needed to fly from my home in California to my new work assignment.

It was a very memorable morning. I arrived at the airport two hours before my flight. I got my boarding pass. Then I walked through the security check. Then I waited.

After a half hour or so, I went to the restroom. I took my bag with me. I had all my documents inside my bag. I placed my bag in front of the restroom stall door and went inside. When I opened the stall door, my bag was gone! I was frantic. Tears were streaming down my cheeks.

I ran all over looking for my bag. An airport officer stopped me and asked if I was OK. He said, “What happened? How can I help you?” I told him about my missing bag.

I was taken to an officer who asked me many questions about my bag. He had it! He gave me my bag, and I ran to the gate where my flight was about to leave. All of the passengers had boarded the plane. I got on just before the door was closed! I will never forget that day, nor will I forget to keep my bag with me at all times!

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی کار کردن در فرودگاه

این متن درباره ی یک روز خاطره انگیز در فرودگاه است. من در شرکتی استخدام شده ام که در سر تا سر کشور فعالیت دارد. به من در ایالت مینسوتا ماموریتی داده شده است. در نتیجه می بایست با هوا پیما از خانه ام در کالیفرنیا به محل کار جدیدم بروم. و .

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی حرف تعیین معین و نا معین

گرامر درباره ی جملات مجهول برای زمان های مختلف

کاربرد حرف اضافه ی on, in, at

کلمات مربوط به حوادث بد در مسافرت

کلمات مربوط به فرودگاه

کلمات مربوط جرم و جنایت و دزدی

لسنینگ درباره ی برنامه ریزی برای سفر

درک مطلب درباره ی لحظات غم انگیز زندگی

Fly
The missile can Fly hundreds of miles.
پرواز کردن
این موشک جنگی می تواند صدها مایل پرواز کند.
Board
تخته
Cheek
گونه
Gate
The car entered the garden through the Gate.
در
اتومبیل از در وارد باغ شد.
Takes place
اتفاق افتادن
Passenger
مسافر
tear

After she heard the news, tears streamed down her face.

اشک

وقتی خبر را شنید اشک از صورتش جاری شد.

Restroom
توالت
assignment
He has got a new assignment for you.
وظیفه
او برای شما یک وظیفه ی جدید دریافت کرده است.
memorable
The oppening was a memorable occasion.
به یادماندنی
افتتاح این مراسم به یادماندنی بود.
boarding pass
کارت پرواز
employ
They employed me for that job.
استخدام کردن
.آنها مرا برای این کار استخدام کردند
throughout
They dispersed the news throughout the state.
سرتاسر
.آنها خبر را در سرتاسر ایالت پخش کردند
Assign
I was Assigned a project in Tehran.
اختصاص دادن
به من یک پروژه در تهران اختصاص داده شد.
As a result
Many crops were lost As a result of the flood.
در نتیجه
.در نتیجه سیل محصولات زیادی تباه شدند
flight
Our flight was delayed two hours.
پرواز
.پرواز ما دوساعت تاخیر داشت
stream down
Tears streamed down from her eyes.
جاری شدن
.اشک از چشمانش جاری شد
security check
They did a security check, and it came up empty.
بررسی امنیتی
.آنها یک بررسی امنیتی انجام دادند و هیچی پیدا نکردند
stall
They have a fish stall on the market.
غرفه
.آنها در بازار، غرفه ماهی دارند
frantic
Things are frantic in the office right now.
آَشفته
.در حال حاضر اوضاع در دفتر آشفته است

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.