متن لول متوسط با موضوع راه رفتن در ماه

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع راه رفتن در ماه
1192 0

Short story about traveling to the moon

A  who stayed in Apollo when Armstrong landed on the moon?

B  How many people were on Apollo 11?

C  How many years later J. F. Kennedy was the US president?

D  When did Russian astronauts land on the moon?

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید.

Question No. /

The year was 1961. John F. Kennedy was the President of the United States. He wanted to put a man on the Moon. The President and NASA knew it could be done. They were ready to put a man on the Moon.

Apollo 11 blasted off on July 16, 1969. Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin and Michael Collins were the astronauts on board. Four days later, Armstrong and Aldrin landed on the Moon. They went down to the Moon on the Lunar Module. It was called the Eagle. Collins stayed in orbit. He did experiments and took pictures.

On July 20, Neil Armstrong became the first man to set foot on the Moon. He and Aldrin walked for three hours. They did experiments and picked up bits of Moon dirt and rocks. The two men put a U.S. flag on the moon. They also left a sign that says, “Here men from the planet Earth first set foot upon the Moon, July, 1969. We came in peace for all mankind.” On July 24, the team of astronauts came back to Earth safely. President Kennedy’s wish came true. It took less than 10 years. Man had walked on the moon.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی سفر به ماه

این متن درباره ی اولین قدم بر روی کره ی ماه است. سال 1961 رئیس جمهورآمریکا، جان اف کندی، قصد کرد انسان را به کره ی ماه بفرستد. هم رئیس جمهور و هم ناسا می دانستند که این خواسته شدنی است. آنها آماده بودند که انسان ها را به ماه بفرستند. و ....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی مجهول و معلوم

کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

کلمات مربوط به صفت ها و اسم ها

کلمات مربوط به فضا نوردی و سیارات

درک مطلب درباره ی بنجامین فرانکلین

لسنینگ درباره ی افراد مهم و مشهور

 

Experiment
The Experiment was a big success.
آزمایش
این آزمایش موفقیت بزرگی بود.
pick up
I picked up the book and put it on the table.
برداشتن
کتاب را برداشتم و آن را روی میز گذاشتم.
President
رئیس جمهور
land
فرود آمدن
blast off
Air plane blast off and I was scared.
شروع به پرواز کردن
.هواپیما شروع به پرواز کرد و من ترسیده بودم
astronaut
astronauts have walked on the moon.
فضانورد
.فضانوردان برروی ماه راه رفته اند
on board
The airplane started to move when just half of the passengers were on board.
سوار هواپیما یا کشتی شدن
.وقتی که فقط نیمی از مسافران سوار هواپیما بودند، هواپیما شروع به حرکت کرد
Lunar
A solar calendar is different from a Lunar one.
قمری
.تقویم شمسی با تقویم قمری فرق دارد
orbit
Some planets have an eccentric orbit.
مدار
برخی از سیاره ها مدار عجیب و غریبی دارند.
dirt
There was a lot of dirt under his fingernails.
چرک/کثیف
زیر ناخن هایش پر از چرک بود
rock
He picked up a rock and was about to throw it.
سنگ
او سنگی برداشت و می خواست آن را بیندازد
peace
They live in peace and harmony.
صلح
آنها در صلح و صفا زندگی می کنند
mankind
God created mankind, animals and plants.
نوع انسان
خدا انسان و حیوانات و گیاهان را آفریده است
safely
He safely said that he does that work.
با اطمینان
او با اطمینان گفت که آن کار را انجام میدهد
wish came true
All of our wishes came true last year.
آرزو به حقیقت پیوستن
همه ارزوهای ما سال گذشته به حقیقت پیوست

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.