داستان کوتاه متوسط به زبان انگلیسی با موضوع طلاق

آموزش مهارت درک مطلب متوسط به زبان انگلیسی با موضوع آسیب های طلاق
1185 0

Short story about separation of couples

برای موفقیت در این تمرین ابتدا باید دقت کنید در کدام پاراگراف درباره ی جدایی والدین صحبت شده است. آن پاراگراف اول است. در پاراگراف دوم درباره ی خواهر و برادرش صحبت می کند و سپس در پاراگراف بعد به زندگی خود پس از جدایی والدینش می پردازد. در نهایت به چیز هایی که از این حادثه آموخته است اشاره می کند.

Please put the paragraphs in the correct order. Write 1,2,3 ... in the gap

Divorce

Question No. /

My parents got divorced seven years ago. They separated when I was ten years old. They got a divorce six days after Christmas. It has been hard on us kids Sometimes it still bothers me. I have one brother and a sister.

Initially, I became very depressed and ran from life. However, now life is better. My life is good, and I have many things for which to be thankful. One is my two-year-old daughter. Another is my boyfriend of over two years.

I have learned many things from my parents. One is to not fight in front of your kids. It can hurt them emotionally. Another is to know for sure that the person you marry is the right one. We will commit to be together for the rest of our lives. I don’t want to put my daughter through what my parents put our family through! I’m trying to make good choices and get my life on the right track. I am going to college this fall.

My brother is the one who took things the hardest. Over the years, he’s become very angry and has a hard time in relationships. But, he’s still a good kid. My younger sister goes through spurts of good and bad. One day she gets all A’s in school, the next day she’s failing. She also struggles with relationships. But for me the story was a bit different.

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی جدا شدن والدین از هم

پدر و مادرم هفت سال پیش وقتی من ده ساله بودم از هم جدا شدند. آنها شش روز پس از کریسمس طلاق گرفتند و این موضوع برای ما بچه ها بسیار سخت بود. گاهی اوقات هنوز از این حادثه اذیت می شوم. من یک خواهر و یک برادر دارم.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی حال کامل (منفی کردن و سوالی کردن)

گرامر درباره ی قید حالت و جایگاه قید حالت

گرامر درباره ی Defining relative clause

کلمات مربوط به بیان احساسات

کلمات مربوط به حالات و احساسات

کلمات مربوط به رابطه عاشقانه، طلاق

درک مطلب درباره ی لحظات غم انگیز زندگی

لسنینگ درباره ی قهرمان زندگی

rest
She should rest at hospital for two days.
استراحت کردن
او باید برای دو روز در بیمارستان استراحت کند.
relationship
رابطه
fought
We fought for the honor of our country.
دعوا کردن / جنگیدن

ما برای افتخار کشورمان مبارزه کردیم.

bother
I never bother to iron my shirts.
اذیت شدن
هرگز خودمو اذیت نمی کنم که پیراهنم رو اتو کنم.
Hurt
She Hurt her knee.
صدمه دیدن
.او زانویش آسیب دید
struggle
He won the struggle with him.
مبارزه
او در مبارزه با او پیروز شد.
divorce
A marriage can end by death or divorce.
طلاق
ازدواج می تواند با مرگ و طلاق خاتمه یابد.
separate
Diana and her husband decided to separate.
جدا شدن
دیانا و شوهرش تصمیم گرفتند از هم جدا شوند.
chaos
Snow and ice have caused chaos on the roads.
هرج و مرج
برف و یخ موجب هرج ومرج در جاده ها شده اند.
spurt
With one final spurt he reached the top of the hill.
جهش ناگهانی
با یک جهش ناگهانی او به بالای تپه رسید.
Initially
His illness was Initially diagnosed as food poisoning.
ابتدا
بیماری او ابتدا به عنوان مسمومیت غذایی تشخیص داده شد.
emotionally
She felt emotionally dependent to her family.
عاطفی
او از نظر عاطفی به خانواده اش وابسته بود.
commit
After marriage you need to commit your life to spouse.
تعهد داشتن
بعد از ازدواج باید زندگیتان را متعهد به همسرتان کنید.
right track
We must choose the right track for success.
مسیر درست
ما باید برای موفقیت مسیر درست را انتخاب کنیم.
turn
turn left at the next intersection.
تغییر جهت
در چهارراه بعدی به طرف چپ بپیچید.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.