متن لول متوسط با موضوع فشار بر روی دانشجویان

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع فشار بر روی دانشجویان
1173 0

Short story about pressures on students

داستان زیر را بخوانید و پاراگراف های آن را مرتب نمایید. شما باید عدد پاراگراف را در جای خالی قرار دهید. کدام پاراگراف اول است؟ در جای خالی 1،2، ... را قرار دهید.

Question No. /

The first pressure is related to money. I am responsible for personal payments while going to school, such as my car and cell phone. When I bought my car, I had to borrow money from the bank. I need to repay the bank which includes interest. I need to make a monthly payment. If I don’t make the payment on time, the bank will charge me a fee. If I don’t pay at all, the bank will take my car.

And finally spending time with my family is more difficult when I’m going to school. I don’t even have enough time to go to a movie with my wife! Even though there is a lot of pressure with being an adult student, I am very happy that I can go to school. I am learning the English language and more about U.S. culture. It is a very rewarding experience.

Adult students experience a lot of pressure. Being an adult student is difficult for me because I am responsible for more than just school. I need to pay bills, coordinate my work and school schedules, and take care of my family.

I have to manage my work and school schedules.so time management is the second pressure. My work schedule changes every month. For example, this month I work from Thursday to Saturday. That’s a good fit with my school schedule. I can go to class three days a week this month. Next month my work schedule changes. I work from Monday through Wednesday, and can only go to school one day a week.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی فشار بر روی دانشجویان بزرگسال

دانش آموزان بالغ فشار بسیار زیادی را تحمل می کنند. زیرا مسولیت آنها بیش از مدرسه رفتن است. چرا که آنها باید قبوض را پرداخت کنند، برنامه ی درسی و کاری را با هم تطبیق دهند و از خانواده ی خود مراقبت کنند و ....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

فعل با (تو) گرامر درباره ی Infinitive

گرامر درباره ی جملات شرطی نوع اول

گرامر درباره ی فعل با ing

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

کلمات مربوط به بانک مسائل مالی

لسنینگ درباره ی پروژه ی درسی

لسنینگ درباره ی تکالیف مدرسه

لسنینگ درباره ی جشن فارق التحصیل

لسنینگ درباره ی تقلب در امتحان

درک مطلب درباره ی تاثیر تحصیل

درک مطلب درباره ی کلاس زبان

responsible
He is a responsible person.
مسئولیت پذیر

او فردی مسئولیت پذیر است.

had enough
به اندازه ی کافی ناراحت شدن
Spending
I always spend my time studying.
صرف کردن زمان
من بیشتر وقتم را صرف مطالعه می کنم.
schedule
my schedule is full today.
برنامه
.امروز برنامه ام پر است
Culture
فرهنگ
experience
An experience that will make him successful.
تجربه
تجربه ای که موجب موفقیت او خواهد شد.
Adult
I study at an Adult school.
بزرگسال
.من در مدرسه بزرگسال درس میخوانم
fee
There will be an upfront fee of 40%.
هزینه
.هزینه پیش پرداخت 40% خواهد بود
pressure
He could not withstand psychological pressure.
فشار آوردن
او تاب و تحمل فشار روانی را نداشت.
coordinate
We need to coordinate what we want to do.
هماهنگ کردن
ما باید آنچه را که می خواهیم انجام دهیم هماهنگ کنیم.
rewarding
Teaching is a rewarding job.
با پاداش
تدریس شغلی پر پاداش است.
repay
I intend to repay them the money that they lent me.
پس دادن
من قصد دارم پولی را که به من قرض دادند را پس بدهم.
include interest
The money that you need to pay back includes the interest.
شامل بهره ی بانکی
پولی که باید پس بدهی شامل بهره هم می شود.
charge
Please charge the cost to my account.
هزینه
لطفا هزینه را به حسابم پرداخت کنید.
fit
Behavior that doesn't fit a teacher.
درخور
رفتاری که درخور یک معلم نیست.
Even though
She is my best teacher Even though I do not see him again.
حتی اگر
او بهترین معلم من است حتی اگر دوباره او را نبینم.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.