گذشته ی ساده با فعل بودن در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر گذشته ی ساده با فعل بودن در زبان انگلیسی
1313 0

Simple past with "Be" verb

گذشته ی ساده با فعل "بودن" در زبان انگلیسی

وقتی بخواهیم درباره ی گذشته صحبت کنیم باید از زمان گذشته ی ساده استفاده کنیم.

گذشته ی ساده با فعل بودن بسیار ساده است و تمام قوانین مربوط به زمان حال را می توان برای گذشته نیز استفاده کرد و تنها تفاوتش این است که شکل فعل تغییر می کند.

When we want to talk about past event we need to use simple past.

Present past

Am

Was

Is

Was

Are

Were

 

Present past

I am a teacher.

I was a teacher.

He is my friend.

He was my friend.

She is an actor.

She was an actor.

It is a chair.

It was a chair.

You are in Iran.

You were in Iran.

We are happy.

We were happy.

They are in the kitchen.

They were in the kitchen.

 

برای منفی کردن و سوالی کردن نیز به همان قوانین حاکم بر زمان حال ساده با فعل "بودن" برمی گردیم.

سوالی کردن با was / were

Question with was and were

 

Question Question

I am ...  = Am I ... ?

I was ...  = Was I ... ?

He is ...  = Is he ... ?

He was ...  = Was he ... ?

You are ...  = Are you ... ?

You were ...  = Were you ... ?

negative form of was and were

شکل منفی فعل was / were

negative negative

I am ... = I am not ...

I was ... = I wasn’t ...

He is ... = He isn’t ...

He was ... = He wasn’t ...

You are ... = You aren’t ...

You were ... = You weren't ...

Examples with was and were

جمله با فعل was / were 

به مثال ها دقت کنید:

Sentence meaning

I was a teacher five years ago.

من پنج سال پیش یک معلم بودم.

He was my friend in Mashad.

او دوست من در مشهد بود.

We were happy in the morning.

ما امروز صبح خوشحال بودیم.

Were you in Mashad last night?

آیا دیشب تو در مشهد بودی؟

Was she your teacher last term?

آیا او ترم گذشته معلم تو بود؟

Was he happy in Iran?

آیا او در ایران خوشحال بود؟

I wasn’t in Tehran last year.

من پارسال درتهران نبودم.

We weren’t angry with that man.

ما از آن مرد عصبانی نبودیم.

He wasn’t born in Esfand.

او در ماه اسفند به دنیا نیامده بود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با افعال با قاعده

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده 

گرامر درباره ی تفاوت حال کامل با گذشته ساده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

Question No. 1/12

Where ....... you yesterday?

Question No. 2/12

Before I became a teacher, I ....... a taxi driver.

Question No. 3/12

Ali ....... in London last year for two month. That’s why his English is good.

Question No. 4/12

The girl we saw yesterday ....... very beautiful.

Question No. 5/12

Last session you ....... very tired. Did you work hard?

Question No. 6/12

I looked for my book. But it ....... In the library.

Question No. 7/12

Write the question in the past.

Example: (you / be / okay)?

Answer: Were you okay?

(I / be / late) ?

Question No. 8/12

Write the question in the past.

(the children / be / naughty) ?

Question No. 9/12

Write the sentence in the past.

(we / be / too tired).

Question No. 10/12

Write the sentence in the past.

(it / not / be / cold).

Question No. 11/12

What was the best meal you ate in a restaurant recently?

Who were you with?

How was the food?

How was the price and the servise?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

When was the last time you went to on a trip?

Who were you with?

How were the people?

How was the weather?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.