داستان کوتاه انگلیسی با موضوع سفارش گرفتن و کار

داستان کوتاه مبتدی و درک مطلب به زبان انگلیسی با موضوع سفارش گرفتن و کار به همراه ترجمه فارسی
1222 0

Short story about working in a flower shop

Don works at a flower shop. He has many tasks. One is to answer the telephone. Telephone orders are a big part of the shop’s sales. Don’s boss told him how she wants him to take messages.

She said to answer the four “W” questions: who, what, when, and where. The phone rings. Don says, “Hello, this is the Main Street Flower Shop. How may I help you?”

“Hi, my name is Phil Brown,” the caller says. “I would like to send my wife six red roses today. My address is 106 First Street.” Don replies, “OK. The flowers go to Mrs. Brown. The address is 106 First Street. She will receive six red roses today. Thank you for your order, Sir.”

Don did a good job on the telephone. He listened to Mr. Brown and was polite. He got all of the “W” questions answered. The order is complete.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی کار در گل فروشی

شخصی به نام دان در گل فروشی کار می کند. او وظایف زیادی دارد. یکی از وظایف او این است که به تماس های تلفنی جواب بدهد. زیرا سفارش های تلفنی بخش بزرگی از فروش را تشکیل می دهند. در ادامه خواهید خواند رئیس او چگونه به او آموزش می دهد تماس های تلفنی را پاسخ دهد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

کلمات مربوط به پرسیدن سوالات شخصی

فعل های پرکاربرد و متداول

لسنینگ درباره ی مخترع

لسنینگ درباره ی خرید از مغازه

درک مطلب درباره ی خستگی از کار زیاد

درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

درک مطلب درباره ی جست و جوی شغل مورد علاقه

 

Reply
I asked him but he didn’t Reply.
جواب دادن
من از او پرسیدم اما او پاسخی نداد.
Order
She always Orders pizza.
سفارش دادن
او همیشه پیتزا سفارش می دهد.
task
I can’t finish this task.
کار
.من نمی توانم این کار را تمام کنم
Polite
مودب
complete
I have complete the questions.
کامل
. من سوال ها را کامل کردم
flower
I will send you a flower.
گل
.برایت گلی خواهم فرستاد
part
The heart and brain are essential parts of the human body.
بخش
.قلب و مغز بخش های مهم ضروری بدن انسان است
sale
I hope this book will have a large sale.
فروش
.امیدوارم این کتاب فروش خوبی داشته باشد
caller
The caller said he would like a pizza.
تماس گیرنده
.تماس گیرنده گفت که پیتزا می خواهد
would like
I would like to listen to this music.
تمایل داشتن
.من دوست دارم به این موسیقی گوش بدهم
take messages
گرفتن پیغام ها
How may I help you?
I need some books about children behavior.
چگونه میتوانم به شما کمک کنم
.به تعدادی کتاب درباره ی رفتار بچه ها نیاز داشتم
Question No. 1/4

Where does Don work?

Question No. 2/4

How do the customers order?

Question No. 3/4

What are the four questions Don needs to ask on the phone?

Question No. 4/4

What would Phil like to do?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.