داستان کوتاه انگلیسی با موضوع خستگی از کار زیاد

درک مطلب و داستان کوتاه به زبان انگلیسی با موضوع خستگی از کار زیاد
1248 0

Short story about overworking

Dan was a busy person. In the morning he got his kids ready for school and then went to his own classes. He was studying for his GED. After class he did the housework and shopping.

Dan also worked at his job. During his breaks, he ate chips and drank pop. When he got home, he ate a big meal. Some nights he went to bed very late. Dan was often tired.

Dan’s GED teacher talked about the need for good sleep before the GED test. He wanted to do well on the test. How could Dan get more sleep? How could he get better sleep?

Dan decided to change his eating habits. He packed a large, healthy meal for at work. When Dan got home from work, he ate a small healthy snack. He then took a warm shower. It helped him relax. He started going to bed at the same time every night.

This new routine has helped Dan’s mind and body prepare for a good night’s sleep. Dan is getting to bed earlier and is getting better sleep. He is a happier person. He has more energy. He can concentrate better at school and at work.

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی زیاد کار کردن

دن شخصی بسیار پر مشغله ایست. او هر روزصبح باید فرزندانش را برای رفتن به مدرسه آماده کند و بعد به کلاس های خودش برسد. او می بایست زود کلاس هایش را تمام کند و به خرید و کار های خانه برسد. طولی نمی کشد که او خسته از این همه کار و مشغله به فکر راه حلی می افتد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی فعل با gerund

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

pack
He packs his lunch and goes to work.
بسته بندی کردن

او نهارش را بسته بندی می کند و سر کار می رود.

Eat
Eat enough food to maintain your health.
خوردن
به اندازه کافی غذا بخور که سلامتی خودرا حفظ کنی.
Help
Please Help me, I’ve lost my way.
کمک کردن
لطفا به من کمک کنید، راه خود را گم کرده ام.
Could
Could you hear what I was saying?
توانستن (در زمان گذشته)
می توانستی بشنوی چه میگفتم؟
Decide
I'd better have a think before I Decide.
تصمیم گرفتن
بهتر است قبل از تصمیم گیری کمی فکر کنم.
Break
وقت استراحت
Change
تغيير دادن
Drink
I like to Drink milk in the morning.
نوشيدن
من دوست دارم صبح ها شیر بخورم.
Healthy
سالم
Often
We Often eat out.
اغلب
ما اغلب بیرون غذا می خوریم.
habit
He has the habit of biting his nails.
عادت
او عادت به جویدن ناخن های خود دارد.
Shower
دوش
busy person
I'm a busy person.
فرد پر مشغله
.من آدم پر مشغله ای هستم
kid
They have a big family with nine kids.
بچه
.آنها یک خانواده بزرگ با نه بچه دارند
own
This hat was bought with my own money.
مال خود، خود
.این کلاه با پول خودم خریداری شد
housework
I spent morning doing all the housework.
کار خانه\خانه داری
.من صبح تمام کارهای خانه را انجام میدهم
shopping
I go shopping once a week.
خرید
.من هفته ای یک بار به خرید میروم
meal
Brush your teeth after each meal.
خوراک\غذا
.دندان های خود را پس از هر غذا مسواک بزنید
do well
I have great faith in you; I know you'll do well.
خوب بودن
.من به شما اعتماد زیادی دارم میدانم که شما به خوبی کار میکنید
better
I know the subject better than he does.
بهتر
.من موضوع را بهتر از او میدانم
concentrate
تمرکز کردن
prepare
She prepares food for everyone.
آماده کردن
.او غذا را برای همه آماده کرد
at the same time
We were in concert together at the same time.
در یک زمان
ما در زمان مشترک باهم کنسرت بودیم.
Routine
All lives have Routine
روال عادی زندگی
همه زندگی ها روال عادی دارند.
Question No. 1/4

When did he do the housework?

Question No. 2/4

When did he eat chips?

Question No. 3/4

Why did his teacher say he needed to sleep?

Question No. 4/4

How did he change his lifestyle?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.