داستان ساده انگلیسی با موضوع بازیافت و شهر پاکیزه

درک مطلب و داستان ساده به زبان انگلیسی با موضوع بازیافت و شهر پاکیزه و تمیز نگه داشتن شهر
1230 0

Short story about recycling at home

Mike likes to breathe clean, fresh air. He likes to drink clean, clear water. He likes to swim in clean lakes. He likes to walk on clean sidewalks. He likes to drive along clean streets and highways. Mike likes to relax on the grass in clean city parks. We all enjoy the things Mike likes.

Some air is not safe to breathe. Some water is not safe to drink. Some sidewalks and parks are scattered with litter. How can we keep our air clean? How can we keep our drinking water safe? How can we keep our streets and parks looking nice? What can we do?

Each one of us has a part in keeping our world clean. We can put trash in trash cans. Do not throw trash on the ground. Do not throw trash in lakes or rivers. We can bring hazardous waste to the county waste site. Do not put it in the garbage. Do not pour it down the drain.

Mike takes a daily walk before work. He takes a plastic bag with him. He picks up litter on his path. What could you do? Help keep the air we breathe clean. Help keep the water we drink safe. Help keep our world clean.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی داشتن زمینی تمیزتر

مایک می خواهد هوای تمیز و تازه تنفس کند. او می خواهد از آب تمیز و پاکیزه بیاشامد. او دوست دارد در دریاچه ی پاکیزه شنا کند. او میخواهد شهری تمیز با پیاده روهایی تمیز و پاکیزه داشته باشد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با تو  (Infinitive)

گرامر درباره ی توانستن یا نتوانستن

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

کلمات مربوط به توصیف شهر و کشور

کلمات مربوط به نام مکان های عمومی در شهرها

کلمات مربوط به اوقات فراقت

کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

درک مطلب درباره ی صرفه جویی در انرژی

درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

درک مطلب درباره ی بهداشت 

درک مطلب درباره ی تفکیک زباله

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

Safe
Is it Safe to swim here?
امن
آیا اینجا امن است که شنا کنیم؟
Lake
The Lake is fed by several springs.
دریاچه
آب چندین چشمه به این دریاچه می ریزد.
trash
Remove trash from the city.
زباله
زباله ها را از شهر خارج کنید.
Highway
بزرگراه
River
رودخانه
Grass
The butterflies fly above the Grass.
چمن\علف
.پروانه ها بالای چمن پرواز میکنند
part
The heart and brain are essential parts of the human body.
بخش
.قلب و مغز بخش های مهم ضروری بدن انسان است
breathe
People breathe faster when they run.
نفس کشیدن
.مردم هنگام دویدن سریع تر نفس میکشند
fresh air
Children grow up better on fresh air and good food.
هوای تازه
.کودکان در هوای تازه و غذای خوب رشد میکنند
clear
This sentence is very clear.
تمیز و پاکیزه
.این جمله خیلی واضح است
sidewalk
One and of the bridge connected to the sidewalk.
پیاده رو
.یک طرف پل به پیاده رو متصل بود
scatter
The wind scattered the dry fallen leaves.
پراکنده
.باد برگ های خشک افتاده را پراکنده کرد
litter
If you litter the streets, you will be fined.
آشغال/ آشغال ریختن
.اگر در خیابان آشغال بریزید جریمه خواهید شد
trash can
She threw the banana peel into the trash can.
سطل زباله
.او پوست موز را به داخل سطل زباله انداخت
throw
پرتاب کردن
ground
The ground was covered with snow.
زمین
.زمین از برف پوشیده بود
hazardous waste
Nuclear energy produces hazardous waste.
آشغالهای خطرناک
.انرژی هسته ای پسمانده های خطرناکی تولید میکنند
the county
We go to the country on the weekends.
اطراف شهر
.من آخر هفته ها به اطراف شهر می روم
garbage
garbage pollutes the environment.
زباله
.زباله محیط زیست را آلوده میکند
pour
He poured a bucket of water on me.
ریختن
.او یک سطل آب روی من ریخت
drain
لوله ی فاضلاب
Question No. 1/4

What does Mike like to do at the lake?

Question No. 2/4

According to the text, what is the problem with some sidewalks?

Question No. 3/4

What does Mike do every day?

Question No. 4/4

Where can people put their trash?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.