داستان ساده انگلیسی با موضوع در جست و جوی شغل مورد علاقه

درک مطلب و داستان ساده به زبان انگلیسی با موضوع در جست و جوی شغل مورد علاقه
1226 0

Short story about finding a new job

Joan wants a job as a cook. She tells her friends and neighbors about the job she wants. One of them may know of a job for her. She looks at the “help wanted” section of the newspaper. There is an opening for a cook at the pizza place downtown. She calls and asks for more details about the job.

Joan looks in the yellow pages. She finds a list of all the local eating places. She calls the ones that are close to her home and tells them she is looking for work. One is hiring a waitress. She will think about that job.

Late in the day Joan meets her friend Zizi for coffee. Joan tells her about what she has done to find a job. “You have been networking! Your efforts of talking to people and looking for jobs have been worthwhile. So far, you have two leads. That’s great!” exclaims Zizi.

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی پیدا کردن شغل جدید

جووان می خواهد آشپز شود. او با دوستان و همسایه هایش درباره ی هدف شغلی اش صحبت می کند تا اگر موقعیتی وجود داشت به او اطلاع دهند. او همچنین در قسمت نیازمندی های شغلی روزنامه به دنبال شغل مورد علاقه اش می گردد. در مرکز شهر به یک آشپز در پیتزا فروشی نیازمندند. او به آنجا زنگ می زند و درباره ی جزئیات کار پرس و جو می کند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با gerund

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن

کلمات مربوط به شغل ها

درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

درک مطلب درباره ی دنبال کار گشتن

may
I may not go to your party tomorrow.
شاید

من شاید به میهمانی شما نیایم.

Looking for it
I Look for my family.
دنبالش گشتن
من به دنبال خانواده ام می گردم
Details
His stories are full of fantastic Details.
جزییات
داستان های او دارای جزییات تخیلی بسیاری می باشد.
hire

Employers hire skilled people on fixed-term contracts.

to employ someone for a short time to do a particular job
او اختیار دارد هرکس را بخواهد استخدام یا اخراج کند.
waitress
گارسن خانم
exclaim
It isn't fair. he exclaim angrily.
با تعجب فریاد زدن
.او با عصبانیت و با تعجب فریاد زد و گفت این عادلانه نیست
section
I divided the cake into several sections.
قسمت \بخش
.من کیک را به چند قسمت تقسیم کردم
downtown
His office is on downtown.
مرکز شهر
.اداره او در مرکز شهر است
network
They've taken over all the networks.
شبکه
.کنترل تمام شبکه ها در دست گرفتن
effort
Success will come through effort.
تلاش
.موفقیت در اثر کار و تلاش به دست می آید
worthwhile
Nursing is a very worthwhile career.
ارزشمند
.پرستاری یک حرفه بسیار ارزشمند است
So far
They’ve only sold thirteen tickets So far.
تا کنون
.آنها تا کنون فقط 13 بلیط را فروختند
lead
This road will lead you to town.
هدایت کردن
.این جاده شما را به شهر هدایت میکند
Question No. 1/4

Who did Joan talk to about job hunt?

Question No. 2/4

Where did Joan look for the job?

Question No. 3/4

What kind of job was she looking for?

Question No. 4/4

Where did Joan and her friend talk about the new job?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.