داستان ساده انگلیسی با موضوع تفکیک زباله

ریدینگ و داستان ساده به زبان انگلیسی با موضوع تفکیک زباله
1202 0

Short story about recycling

Jo wants to recycle. She knows it is a wise to do. She wants to live on a clean earth. Plus, recycling does not take much time. It is easy to do in her new home. She sees green bins in the hall outside her door. They have the recycling symbol on them.

She makes a recycling space in her kitchen. She lines a box with a plastic bag. Then she puts it under the sink. She is ready to recycle. At lunch she opens a can of soup. She cleans the can, and puts it in the recycle box. She flattens an empty cracker box. That goes in the recycling box, too. Jo pours the last of her milk into a glass. She rinses the plastic jug, smashes it.

At the end of the week Jo takes her bag to the green bins. She sorts the items into the right bins. She is helping to keep the earth clean.

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی بازیافت زباله ها

شخصی به نام جو می داند با بازیافت کردن و جدا سازی آشغال های منزلش به تمیزتر بودن زمین کمک بزرگی می کند. چرا که جداسازی زباله ها نه تنها زمان گیر نیست بلکه کار راحتی است. بنابراین در آشپزخانه ی خود فضایی ایجاد می کند و جعبه ای تعبیه می کند که زباله های پلاستیکی را درون آن بریزد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با تو  (Infinitive)

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن

درک مطلب درباره ی صرفه جویی در انرژی

درک مطلب درباره ی سلامت فکری و ذهنی

درک مطلب درباره ی بهداشت 

درک مطلب درباره ی بازیافت

Plus
Two Plus three is five.
به اضافه
.دو به اضافه سه می شود پنج
wise
A wise man acts reasonably
عاقلانه
.یک انسان عاقل منطقی عمل می کند
Take
She decided to Take that new job.
گرفتن
او تصمیم گرفت این کار جدید را بگیرد. (انجام دهد)
Kitchen
آشپزخانه
pour
He poured a bucket of water on me.
ریختن
.او یک سطل آب روی من ریخت
recycle
It's a good idea to recycle household waste.
بازیافت
.ایده خوبی است که زباله های خانگی را بازیافت کنیم
earth
The earth revolves around the sun.
کره زمین
.زمین به دور خورشید میچرخد
time
time and experience change a person's perspective.
زمان
.زمان و تجربه دید انسان را عوض میکند
bin
She threw the letter in the bin.
سطل در دار
.نامه را در زباله دان انداخت
symbol
A heart shape is the symbol of love.
نماد
.شکل قلب نماد عشق است
space
There is not enough space on the shelf for all my books.
فضا
.در طاقچه فضای کافی برای همه ی کتاب های من نیست
line
Draw a line from any point to the center of a circle.
خط
.خطی که از هر نقطه به مرکز دایره رسم کنید
flatten
flatten the surface of the grass with a roller.
مسطح کردن
.سطح چمن را با یک غلتک مسطح کنید
empty
The room was full of empty chairs.
خالی
.اتاق پر از صندلی های خالی بود
jug
He filled a jug with water.
پارچ
.او پارچ را از آب پر کرد
smash
I smashed all the dishes.
شکستن
.من همه ی ظرفها را شکستم
sort
They sorted out their personal belongings.
مرتب سازی
آنها ملک شخصی خود را مرتب کردند.
right
I cannot find the right word for text.
درست
.من نمیتوانم کلمه ی درست برای متن پیدا کنم
Question No. 1/4

What does Jo want to do?

Question No. 2/4

How much time do you need to recycle?

Question No. 3/4

Where does she put the recycle bag?

Question No. 4/4

Why does she like to recycle?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.