داستان انگلیسی هدیه تولد من

داستان ساده و کوتاه به زبان انگلیسی با موضع هدیه و تولد
2686 0

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

Short story about a gift for my birthday

Today is Beth’s fifth birthday. She just got a new bike as a gift. She wants to ride it right now!

Dad says, “Wait. You still have one gift left to open.” Beth opens it. It is a red bike helmet. “This helmet will keep your head safe,” says Dad. “I wear one when I ride my bike. I want you to wear yours each time you ride your bike.”

“OK,” says Beth, “I will.” “Let’s ride our bikes to the park, Dad!” “OK,” says Dad. “Let’s get our helmets on.” Beth’s brother helps Beth with her helmet. With big smiles on their faces, Dad and Beth bike to the park.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی کادوی تولد من

امروز تولد پنج سالگی بث است. او یک دوچرخه به عنوان هدیه گرفته است. او می خواهد همین الان سوار دچرخه اش شود.

پدر می گوید "صبر کن، هنوز یک هدیه برای باز کردن مانده است." هدیه یک کلاه قرمز ایمنی دوچرخه است. این کلاه از سرت محافظت می کند. من هم وقتی دوچرخه سواری می کنم از این کلاه ها سرم می کنم و از تو می خواهم کلاهت را هر دفعه که سوار دچرخه ات می شوی سرت بگذاری.

بث می گوید" قبول، این کار را انجام می دهم. بیا با هم برای دچرخه سواری به پارک برویم". پدر پاسخ می دهد: " قبول پس بیا کلاهمان را سرمان کنیم". برادر بث به او کمک می کند که کلاهش را سرش کند. آنها با لبخندی بزرگ روی صورتشان برای دوچرخه سواری به پارک می روند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر فعل های با to

گرامر پشنهاد، قول، تصمیم با (Will , Won’t)

لسنینگ درباره ی هدیه ی روز تولد

لسنینگ درباره ی جشن تولد

Fifth
She lives at the Fifth floor of this apartment.
پنجمین
.او در طبقه ی پنجم این آپارتمان زندگی می کند
birthday
It’s my birthday on Monday.
تولد
.دوشنبه تولد من است
Just
Can you wait Just a few minutes?
فقط
می توانی فقط چند دقیقه صبر کنی؟
As

she is as beautiful as American singers.

به اندازه ی

او به اندازه ی خواننده های آمریکایی زیبا است.

Ride
He never learned to Ride a bicycle.
سوار شدن
.او هیچ وقت یاد نگرفت دوچرخه سواری کند
right now
I want to see him right now.
همین الان
.می خواهم او را همین الان ببینم
Wait
Wait for me.
صبر کن
.برای من صبر کن
Still
بی حرکت
helmet
We must wear a helmet for a ride of a bicycle.
کلاه ایمنی
.ما برای دوچرخه سورای باید کلاه ایمنی بگذاریم
Keep
Keep your room tidy.
نگاه داشتن
.اتاقت را تمیز نگاه دار
Safe
Is it Safe to swim here?
امن
آیا اینجا امن است که شنا کنیم؟
Wear
Usually I Wear black, grey or brown.
پوشیدن
.من معمولا رنگ های سیاه، خاکستری و قهوه ای می پوشم
each time
each time I see her, she is laughing.
هروقت
.هر بار که او را می بینم در حال خندیدن بود
smile
He smiles at the girl.
لبخند زدن

او به آن دختر لبخند می زند.

Face
She has a beautiful Face.
صورت
.او صورت زیبایی دارد
Question No. 1/4

How old is Beth?

Question No. 2/4

What are her gifts?

Question No. 3/4

Why helmet is important?

Question No. 4/4

Where does she go to ride her bike?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.