درک مطلب ساده انگلیسی با موضوع مرخصی گرفتن

داستان کوتاه و ساده انگلیسی به موضوع بیماری و مرخص گرفتن
1836 0

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسیآن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

Short story about a sick day off

An alarm clock wakes Lynn. She gets out of bed and gets ready for work. She puts on her clothes and combs her hair. Then she lies down on the couch.

Lynn does not feel well. She has a fever. Her body aches. She is sick. What should she do?

First, Lynn must call her boss. She calls and says, “Hi, Mr. Clark. This is Lynn. I am sick today. I will not be able to work.”

“I’m sorry to hear that, Lynn. Thank you for calling. I hope you feel better soon. Let me know when you will return to work,” says Mr. Clark.

“OK, I’ll call you when I am better,” says Lynn

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی مرخصی به خاطر بیماری

زنگ ساعت لین را از خواب بیدار می کند. او از تخت برمی خیزد و برای رفتن به محل کار آماده می شود. او لباس هایش را می پوشد و موهایش را شانه می کند. و بعد روی کاناپه دراز می کشد.

لین احساس خوبی نمی کند. او تب دارد. بدنش درد می کند. او مریض است. چه کاری باید انجام دهد.

لین باید ابتدا به رئیسش زنگ بزند. او زنگ می زند و می گوید: " سلام آقای کلارک، لین هستم. امروز مریض هستم و نمی توانم کار کنم."

آقای کلارک پاسخ می دهد" متاسفم که این را می شنوم، ممنون که زنگ زدید و امیدوارم که به زودی خوب شوید. هروقت می توانستید به محل کار برگردید به من اطلاع بدهید."

لین پاسخ می دهد: " باشد هروقت بهتر شدم زنگ می زنم".

لغات مربوط به بیماری ها

کلمات مربوط به مکالمه در داروخانه

لسنینگ درباره ی رفتن به دکتر

لسنینگ درباره ی مراجعه به پزشک سطح متوسط

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

feel
Do you still feel hungry?
احساس کردن
آیا هنوز هم احساس گرسنگی می کنی؟
Hear
Did anyone see or Hear anything last night?
شنیدن
آیا دیشب کسی چیزی دیده و یا شنیده است؟
alarm clock
I always need an alarm clock to wake up early.
زنگ ساعت
همیشه به یک زنگ ساعت نیاز دارم تا زود از خواب بیدار شوم
get ready
In the morning she gets ready very fast.
آماده شدن
.صبح ها او خیلی زود حاضر می شود
put on

our school is going to put on a school trip.

برگزار کردن

مدرسه ی ما قرار است یک سفر ترتیب دهد.

Comb
She needs to Comb her hair.
شانه زدن
.او باید مو هایش را شانه کند
lie down
When he wants to watch TV he lies down.
دراز کشیدن
.وقتی می خواهد تلویزیون تماشا کند او دراز می کشد
Well
Did you sleep Well?
خوب
آیا خوب خوابیدی؟
Ache
His feet Ache today.
درد داشتن
.امروز پاهایش درد می کند
Soon
It will be dark Soon.
به زودی
.به زودی هوا تاریک می شود
First
I only read the First two chapters of the book.
اول
.من فقط دو فصل اول کتاب را خوانده ام
Boss
I ask my Boss for a day off.
رئیس
.از رئیسم درخواست یک روز مرخصی کردم
be able to
I am not able to speak Japanese.
قادر بودن به
.نمی توانم ژاپنی صحبت کنم
Hope
I Hope to find a good job.
امیدوار بودن
.امیدوارم شغل خوبی پیدا کنم
Let me know
When you arrive to Mashhad Let me know.
به من اطلاع بده
.وقتی به مشهد رسیدی به من اطلاع بده
Question No. 1/4

What does Lynn do after she gets up?

Question No. 2/4

How does she feel?

Question No. 3/4

Who does she call?

Question No. 4/4

Why does she call Mr. clark?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.