گرامر there was,there were ​​​​​در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر there was there were ​​​​​در زبان انگلیسی به همراه آزمون آنلاین
1267 0

When to use there was / there were?

 

تفاوت بین there was / there were

 

پیش تر خواندیم برای اینکه بگوییم مثلا در یک اتاق چه چیز هایی وجود دارد و چه چیزهایی وجود ندارد باید به شکل زیرعمل کنیم.

We use There is or There areThere isn’t and There aren’t, to say what is in a place and what isn’t.

برای اینکه بگوییم چه چیزی در یک جا و جود دارد و یا چه چیزی وجود ندارد از این گرامر استفاده می کنیم.

 

برای اسم های مفرد و غیر قابل شمارش از (there is) و برای اسم های جمع از (there are) استفاده می کنیم.

 

Singular Plural

There is a TV in the living room.

 

There are two beds in the bedroom.

 

There is a chair in the kitchen.

 

There are some chairs in the dining room.

 

 

negative Negative

There isn’t a TV in the living room.

 

There aren’t any beds in the room.

 

There isn’t a chair in the kitchen.

 

There aren’t any chairs in the dining room.

 

 

Question Question

Is there a TV in the living room?

 

Are there any beds in the bedroom?

 

Is there a chair in the kitchen?

 

Are there any chairs in the dining room?

 

 

 

As you can see from the chart to negative these sentences we need a [not] after (is) or (are).

همانطور که می بینید برای منفی کردن باید به فعل not اضافه شود.

To change these sentences into question we need to replace (is) and (there).

There is ... = Is there ...?

There are .... = Are there ....?

برای سوالی کردن باید جای فعل و فاعل را عوض کرد.

 

باید توجه داشته باشید که از (some) وقتی استفاده می کنیم که اسم ما جمع باشد و از (any) وقتی استفاده می شود که جمله در حالت منفی و یا سوالی باشد.

Plural and uncountable nouns
Some
There are some chairs.

 

negative
Any
There aren’t any chairs.

 

Questions
Any
Are there any chairs?

 

از این گرامر وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم مثلا در خانه و محل های دیگر چه چیز هایی وجود دارد.

 

In my house there are two bedrooms and there is a kitchen. There are some chairs but there isn’t a desk.

 

حال اگر بخواهیم بگوییم در گذشته چه چیزهایی در اینجا وجود داشته باید از (there was, there were) استفاده کنیم.

 

Singular مفرد

There was an old TV in this house 3 years ago.

سه سال پیش یک تلویزیون در اینجا وجود داشت.

There wasn’t a remote control.

کنترل تلویزیون وجود نداشت.

Was there a man in the hotel?

آیا در هتل یک مرد بود ؟

Yes, there was .

بله، بود.

No, there wasn’t.

نه، نبود.

 

Plural جمع

There were only three guests.

آنجا فقط سه میهمان وجود داشت.

There weren’t any more people.

هیچ کس دیگری در آنجا وجود نداشت.

Were there any windows?

آیا هیچ پنجره ای در آنجا وجود داشت؟

Yes, there were.

بله، بود.

No, there weren’t.

نه، نبود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی وجود دارد و وجود ندارد

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل 

گرامر درباره ی قید های کمیت

گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

گرامر درباره ی قیدهای کمیتی

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Question No. 1/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

....... a soccer game on TV last night. Did you see it?

Question No. 2/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

....... any phone messages for me yesterday?

Question No. 3/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

I was hungry but ....... anything to eat.

Question No. 4/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

"We stayed at a very nice hotel." "Really? ....... a swimming pool?"

Question No. 5/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

"Did you buy any cherries?" "No, ....... any at the store."

Question No. 6/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

We didn't visit the museum. ....... enough time.

Question No. 7/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

I'm sorry I'm late. ....... a lot of traffic.

Question No. 8/12

Complete the sentence with there was or there were, the negative and question form .

Twenty years ago ....... many tourists here. Now there are a lot.

Question No. 9/12

....... three apples on the table yesterday.

Question No. 10/12

....... a cat near the school this morning.

Question No. 11/12

Compare your neighberhood 5 years ago and now.

You should say how did it change?

What new stores opened?

Were there any park in the past?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

Compare your house in the past and your house at the present time.

What are difference? Use the grammar.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.