گرامر Much, Many, A lot of, A little, A few در زبان انگلیسی

آموزش گرامر Much, Many, A lot of, A little, A few در زبان انگلیسی

Grammar about Quantifiers in English

در این بخش می آموزیم که چطور این کلمات را در جمله استفاده کنیم.

 

کلمه یا عبارت کاربرد

How much

Uncountable nouns------اسامی غیر قابل شمارش

How many

Countable nouns------اسامی قابل شمارش

A lot of

Countable/ uncountable------ ( مقدار زیاد)

Much

Uncountable------( مقدار زیاد و منفی)

Many

Countable ------(تعداد زیاد و منفی)

A little

Uncountable ------(مقدار کم)

A few

Countable------(تعداد کم )

تفاوت بین How many و How much

Difference between how much and how many

Much/many meaning

How much milk is there?

چقدر شیر موجود است؟

How many apples are there?

چند عدد سیب موجود است؟

a lot of برای اسامی قابل شمارش به کار می رود یا غیر قابل شمارش

when to use a lot of

A lot meaning

There is a lot of sugar in the cupboard.

مقدار زیادی شکر در کابینت وجود دارد.

There are a lot of bananas in the fridge.

تعداد زیادی موز در یخچال وجود دارد.

تفاوت بین much و many

Difference between much and many

Much/many meaning

You spend much money every day.

تو هر روز خیلی پول خرج می کنی.

You eat many sandwiches every day.

تو هر روز خیلی ساندویچ می خوری.

تفاوت بین a little و a few

Difference between a few and a little

A Little/ a few meaning

There is a little coffee in the cup.

مقدار کمی قهوه در فنجان وجود دارد.

There are a few students in the class.

تعداد کمی دانش آموز در کلاس است.

 

 

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی وجود دارد و وجود ندارد

there was, there were گرامر درباره ی ​​​​​

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل 

گرامر درباره ی قید های کمیت 

گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

گرامر درباره ی قیدهای کمیتی

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید
لیست سوالات

دسترسی به سوالات و آزمون ها در این بخش محدود شده است، جهت دسترسی لطفا یکی از سرویس هایی که دسترسی به سوالات و آزمون ها در آن فعال است را خریداری نمایید

جهت دریافت سرویس آزمایشی رایگان اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران

فوق العاس،به جرأت میتونم بگم بهترین سایت زبان آموزی
سلمان عزیز خوشحالیم که فرنلیش براتون مفید بوده. تشکر از انرژی مثبت شما
خیلی خوب توضیح دادین! همه سایتا یه عالمه متن کپی پیستی و بدرد نخور رو میزارن ولی واقعا شما خوب توضیح دادین

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.