گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده در زبان انگلیسی

آموزش گرامر گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن در زبان انگلیسی
1412 0

Simple Past With Irregular verbs

گذشته ی ساده با افعال بی قاعده

تمام قوانین حاکم بر قسمت قبلی در اینجا نیز درست است و تنها تفاوت این فعل ها با فعل های قبلی این است که شکل این فعل های بی قاعده در حالت گذشته یا کاملا تغییر می کند و یا اصلا تغییر نمی کند و یا بخشی از فعل تغییر می کند.

 

Use past simple for finished events in the past.All the rules are the same for irregular form. The only difference is the form of the verbs. It means sometimes the verbs change completely and sometimes they don’t change.

Base form Meaning Past form

Is / am

بودم، بود

Was

Are

بودیم، بودید

Were

wear

پوشیدن

Wore

Begin

شروع کردن

Began

Break

شکستن

Broke

Buy

خریدن

Bought

Can

توانستن

Could

Come

آمدن

Came

Do / Does

انجام دادن

Did

Drink

نوشیدن

Drank

Drive

رانندگی کردن

Drove

Eat

خوردن

Ate

Find

پیدا کردن

Found

Fly

پرواز کردن

Flew

Get

خریدن، گرفتن

Got

Give

دادن

Gave

go

رفتن

Went

Speak

صحبت کردن

Spoke

Swim

شنا کردن

Swam

take

گرفتن

Took

Forget

فراموش کردن

Forgot

 

Base form Meaning Past form

Have / Has

داشتن، خوردن

Had

Hear

شنیدن

Heard

Know

دانستن

Knew

Leave

ترک کردن

Left

Lose

گم کردن، باختن

Lost

Make

درست کردن

Made

Meet

ملاقات کردن

Met

Pay

پرداختن

Paid

Put

گذاشتن

Put

Read

خواندن

Read

Ride

راندن

Rode

Say

گفتن

Said

See

دیدن

Saw

Send

فرستادن

Sent

Sit

نشستن

Sat

Stand

ایستادن

Stood

Sleep

خوابیدن

Slept

Tell

گفتن

Told

Think

فکر کردن

Thought

Write

نوشتن

Wrote

 

نکته: توجه داشته باشید که هر کدام از این افعال می توانند معانی مختلفی داشته باشند و برای دانستن تمامی معانی آنها باید به دیکشنری مراجعه شود.

تفاوت حال ساده و گذشته ی ساده در زبان انگلیسی

Present form Past form

I usually eat traditional food.

من معمولا غذای سنتی می خورم.

Yesterday, I ate fast food.

دیروز فست فود خوردم.

You read Khorasan newspaper.

شما روزنامه ی خراسان می خوانید.

Last week you read Hamshahri newspaper.

هفته ی گذشته روزنامه ی همشهری خواندید.

She drives fast.

او با سرعت رانندگی می کند.

She drove slowly last time.

دفعه ی گذشته او آرام رانندگی کرد.

He goes to work at 8.

او ساعت هشت به محل کارش می رود.

He went to work at 9 on Monday.

او دوشنبه ساعت نه به محل کارش رفت.

We wear T-shirt on the beach.

ما در ساحل تیشرت می پوشیم.

We wore shirt last year.

سال گذشته ما پیرهن پوشیدیم.

They make good food.

آنها خوب غذا می پزند.

They made good food.

آنها غذای خوبی می پختند.

شکل سوالی در زمان گذشته ی ساده در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن نیز باید مراقب باشیم که بعد از فعل کمکی فعل را به حالت ساده دربیاوریم و نباید آن را به صورت گذشته در کنار "did" نوشت.

 

sentence Question

Yesterday, I ate fast food.

Did you eat fast food yesterday?

Last week you read Hamshahri newspaper.

Did you read Hamshahri newspaper?

She drove slowly last time.

Did she drive slowly last time?

He went to work at 9 on Monday.

Did he go to work at 9 on Monday?

We wore shirt last year.

Did you wear shirt last year?

They made good food.

Did they make good food?

منفی کردن گذشته ی ساده با Didn't

sentence negative

Yesterday, I ate fast food.

Yesterday, I didn’t eat fast food.

Last week you read Hamshahri newspaper.

Last week you didn’t read Hamshahri newspaper.

She drove slowly last time.

She didn’t drive slowly last time.

He went to work at 9 on Monday.

He didn’t go to work at 9 on Monday.

We wore shirt last year.

We didn’t wear shirt last year.

They made good food.

They didn’t make good food.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با افعال با قاعده 

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده 

Question No. 1/10

Lucy ....... her mother's watch, so she bought a new one.

Question No. 2/10

The two cousins ....... at the airport for the first time.

Question No. 3/10

The dog ....... in the middle of the kitchen floor, looking at the door.

Question No. 4/10

Last night the game ....... 10 minutes late.

Question No. 5/10

Complete the gap by the following words.

got / had / drove / flew / left

Last Tuesday Anna from Los Angeles to Mexico City by an airplane. She up at 6 o'clock in the morning and a cup of coffee. At 7:15 she home and to the airport.

Question No. 6/10

Complete the sentence. Write the negative.

example: I saw Barbara, but I didn't see Mariana. (see)

We went to the post office, but we to the bank. (go)

Question No. 7/10

Complete the sentence. Write the negative.

She had a pen, but she any paper. (have)

Question No. 8/10

Match the verbs with the sentences.

Did it rain didn't have bought did you do opened didn't stay
It was very warm in the room, so I ....... a window.
Tim ....... some new clothes yesterday - two shirts, a jacket, and a sweater.
"Did you go to the bank this morning?" "No, I ....... time."
"I cut my hand this morning." "How ....... that?"
" ....... yesterday?" "No, it was a nice day."
We were tired, so we ....... long at the party.
Question No. 9/10

Talk about your best memory about your childhood?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

Write about the last trip you had with your friends or your family.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.