گرامر Much, Many, A lot of, A little, A few در زبان انگلیسی

آموزش گرامر Much, Many, A lot of, A little, A few در زبان انگلیسی
1406 0

Grammar about Quantifiers in English

در این بخش می آموزیم که چطور این کلمات را در جمله استفاده کنیم.

 

کلمه یا عبارت کاربرد

How much

Uncountable nouns (اسامی غیر قابل شمارش)

How many

Countable nouns (اسامی قابل شمارش)

A lot of

Countable/ uncountable ( مقدار زیاد)

Much

Uncountable ( مقدار زیاد و منفی)

Many

Countable (تعداد زیاد و منفی)

A little

Uncountable (مقدار کم)

A few

Countable (تعداد کم )

تفاوت بین "How many" و "How much"

The difference between "how much" and "how many"

Much/many meaning

How much milk is there?

چقدر شیر موجود است؟

How many apples are there?

چند عدد سیب موجود است؟

"a lot of" برای اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش به کار می رود

When to use "a lot of"

A lot meaning

There is a lot of sugar in the cupboard.

مقدار زیادی شکر در کابینت وجود دارد.

There are a lot of bananas in the fridge.

تعداد زیادی موز در یخچال وجود دارد.

تفاوت بین "much" و "many"

Difference between much and many

Much/many meaning

You spend much money every day.

تو هر روز خیلی پول خرج می کنی.

You eat many sandwiches every day.

تو هر روز خیلی ساندویچ می خوری.

تفاوت بین "a little" و "a few"

Difference between a few and a little

A Little/ a few meaning

There is a little coffee in the cup.

مقدار کمی قهوه در فنجان وجود دارد.

There are a few students in the class.

تعداد کمی دانش آموز در کلاس است.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی وجود دارد و وجود ندارد

there was, there were گرامر درباره ی ​​​​​

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل 

گرامر درباره ی قید های کمیت 

گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

گرامر درباره ی قیدهای کمیتی

Question No. 1/12

We need more sugar. There's ....... sugar in the cupboard.

Question No. 2/12

The mall was crowded. There were ....... people there last weekend.

Question No. 3/12

At the beginning, there were ....... books in our library but now we have received some donations from publishers.

Question No. 4/12

The conference was not exactly a success because ....... students were absent.

Question No. 5/12

Encyclopaedias and dictionaries provide us with ....... word definitions.

Question No. 6/12

Turn the tap off! You're wasting ....... water.

Question No. 7/12

There is ....... butter left. We need to buy ........ .

Question No. 8/12

Complete the gap with a few, a little, much, many,....

Can I have sugar in my coffee, please?

Question No. 9/12

Complete with a few, a little, much, many, some, how much, how manay, .....

A: "When did Julia leave?"

B: " minutes ago. I think 6 minutes."

Question No. 10/12

Complete with a few, a little, much, many, how much, how many, .....

A: money do we have?

B: Just a little left.

Question No. 11/12

What should we do to have a healthy lifestyle? (Say at least 6 sentences)

For example: We should drink a lot of water.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

When you go shopping what do you usually buy? (Use the grammar to get the mark.)

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.