آموزش حروف ربط در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر حروف ربط (و، یا، اما) در زبان انگلیسی
1953 0

Difference between And, Or, But

And - combines two or more positive ideas.
But - connects two or more true but contrasting ideas.
Or - presents a choice between ideas. Only one of the choices is true or possible.

چه زمانی از and استفاده کنیم؟

When to use and

 

We use "and" when the two ideas are positive.

وقتی از and استفاده می کنیم که بخواهیم دو جمله ی مثبت را به هم ربط دهیم.

 

انگلیسی فارسی

I like to play soccer.
I like to play basketball.

من دوست دارم فوتبال بازی کنم.
من دوست دارم بسکتبال بازی کنم.

I like to play soccer and basketball.

من دوست دارم فوتبال و بسکتبال بازی کنم

 

 


چه زمانی از or استفاده کنیم؟

When to use or

 

 

We use "or" in negative sentences and questions.

وقتی از or استفاده می کنیم که بخواهیم دو جمله ی منفی و یا سوالی را به هم ربط دهیم.

 

انگلیسی فارسی
I don’t like pizza.
I don’t like hamburger.

من همبرگر دوست ندارم.

من پیتزا دوست ندارم.

I don’t like pizza or hamburger.

من پیتزا یا همبرگر دوست ندارم.

(چون فعل جمله منفی است از and استفاده نمیشود.)

 

انگلیسی فارسی
Do you like tea?
Do you like coffee?

آیا چای دوست داری؟ میل داری؟

آیا قهوه دوست داری؟ میل داری؟

Do you like tea or coffee?

آیا چای میل دارید یا قهوه؟ 

 

 

چه زمانی از but استفاده کنیم؟

When to use but

 

We use "but" when we are talking about two contrastive ideas.

وقتی از but استفاده می کنیم که بخواهیم تضاد را در جمله نشان دهیم. برای مثال شما وقتی ایرانی هستید انتظار میرود بتوانید فارسی صحبت کنید. اما اگر نتوانید فارسی صحبت کنید باید از این حرف ربط استفاده کنید.

 

انگلیسی فارسی
I am Iranian.
I can’t speak Farsi.

من ایرانی هستم.

من نمیتوانم فارسی صحبت کنم.

I am Iranian But I can’t speak Farsi.

من ایرانی هستم اما نمی توانم فارسی صحبت کنم.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی حروف ربط

Question No. 1/8

جای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

and or but
Do you read books ....... newspapers?
I live in Iran ....... I love my country.
She is my cousin ....... I don’t know her name.
Question No. 2/8

جای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

but or and
She can cook pizza ....... kabab.
We live in one house ....... we don’t talk with each other.
I don’t speak French ....... Spanish.
Question No. 3/8

جای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

I like pizza, I can't eat them. They are bad for me.

Question No. 4/8

جای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

Do you like to go to cinema park?

Question No. 5/8

جای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

I can cook I can drive a car.

Question No. 6/8

We are not from England ....... we can speak English very well.

Question No. 7/8

We want to go to the park ....... eat some ice cream.

Question No. 8/8

She doesn't want to watch TV ....... go out.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.