آموزش ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

آموزش نحوه ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی
1802 0

Subject pronouns

ضمیر نقش های زیادی در جمله دارد. اما مهمترین کاربرد آن جایگزینی با اسم است. یعنی به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلو گیری می کند. ضمایر فاعلی به جای اسمی می نشیند که نقش فاعل جمله را دارد. در جدول زیر این ضمایر را با رنگ آبی مشاهده می کنید.

Definition: A subject pronoun is used as the subject of a sentence.

Subject Singular Plural

اول شخص

I

We

دوم شخص

You

You

سوم شخص

he

she

it

They

 

نکته:

ضمیر تو و شما در زبان انگلیسی مشترک است: You
در زبان انگلیسی He و She و It هر سه به معنای او می باشند. اما He به معنای او برای یک مرد، She به معنای او برای یک خانم و It به معنای او برای یک شی می باشد.

توجه داشته باشید که فعل این ضمیر ها به شکل زیر است. این افعال در دروس بعدی به طور کامل توضیح داده می شود.

ضمیر فعل (be)

I

am

You

are

He, She, It

is

We

are

They

are

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی ضمیر مفعولی 

گرامر درباره ی ضمایر ملکی 

گرامر درباره ی ضمایر مالکیت 

گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

 گرامر درباره ی 's    مالکیت

 

 

I
I am Mohamadreza.
من
من محمدرضا هستم
You
You are a student.
شما
شما یک دانش آموز هستید.
He
He is my father.
او
او پدر من است.
She
She is my mother.
او
او مادر من است.
It
او
We
We are Iranian.
ما
ما ایرانی هستیم.
They
They are good boys.
آنها
آنها پسرهای خوبی هستند.
Question No. 1/9

ضمیر مناسب را در جای خالی قرار دهید.

She They I He You We It
....... am Mohamadreza. My last name is Movahedian.
....... are footballers. Their names are Ali Karimi and Mahdavi kia.
....... is Ali.
....... are my best friend. I really love you.
....... is a book. I like it a lot.
....... is my sister.
....... are Iranian. We live in Tehran.
Question No. 2/9

....... am not from England. ....... am from Wales.

Question No. 3/9

....... is a beautiful day but it's cold.

Question No. 4/9

I am a doctor and ....... are nurses.

Question No. 5/9

....... is 30 years old but I'm younger.

Question No. 6/9

Are ....... here on holiday?

Question No. 7/9

برای جمله ی زیر ضمیر مناسب بنویسید.

am at home from morning.

Question No. 8/9

برای جمله ی زیر ضمیر مناسب بنویسید.

have two books and you have two notebooks.

Question No. 9/9

برای جمله ی زیر ضمیر مناسب بنویسید.

She is Amanda. is from England.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.