آموزش گرامر فعل be + منفی و سوالی کردن آن

آموزش قواعد و گرامر فعل بودن، منفی کردن و سوالی کردن آن در زبان انگلیسی
1466 0

Be verb in positive sentences

فعل be به معنای بودن است که متناسب با ضمیرهای من، تو، او،... صرف میشود.

Be: am/ are

Sentence meaning

I am

من هستم

You are

تو هستی

They are

آنها هستند

We are

ما هستیم

 

Examples for Be verb

Sentence meaning

I am a teacher.

من یک معلم هستم.

You are my friend.

تو دوست من هستی.

They are Americans.

آنها آمریکایی هستند.

We are Russian.

ما روسی هستیم.

 

اگر بخواهیم این جملات را منفی کنیم کافی است بعد از am و are یک not اضافه کنیم.

How to make "be" verb Negative

Sentence meaning

I am not

من نیستم

You are not

تو نیستی

We are not

ما نیستیم

They are not

آنها نیستند

 

Examples for negative form of Be verb

Sentence meaning

I am not from England.

من اهل انگلستان نیستم.

You are not a student.

تو یک دانش آموز نیستی.

We are not Chinese.

ما چینی نیستیم.

They are not in Turkey.

آنها در در ترکیه نیستند.

They are good books.

آنها کتاب های خوبی هستند.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

   گرامر درباره ی فعل بودن با سوم شخص مفرد

گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی فعل (be or do)

گرامر درباره ی چینش کلمات در جملات سوالی 

Question No. 1/9

You ....... late.

Question No. 2/9

I ....... happy today.

Question No. 3/9

I think you ....... tired.

Question No. 4/9

Paul and Ann ....... in America.

Question No. 5/9

Hello, ....... Maria. ....... your name?

Question No. 6/9

جای خالی را با یک فعل ( am, is, are ) پر کنید.

Her parents from Dublin.

Question No. 7/9

جای خالی را با یک فعل ( am, is, are ) پر کنید.

Ali and Hasan good teachers.

Question No. 8/9

جای خالی را با یک فعل ( am, is, are ) پر کنید.

I an old man.

Question No. 9/9

جای خالی را با یک فعل پر کنید.

are aren't am am not
My brothers ....... very tall. They're policemen.
I ....... a good tennis player. I don't like it.
Those people ....... Canadian. They're Australian.
I ....... cold. Can you close the window, please?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.