داستان کوتاه متوسط به زبان انگلیسی با موضوع نکات مهم برای شروع کار

آموزش مهارت درک مطلب متوسط به زبان انگلیسی با موضوع نکات مهم برای شروع کار
1172 0

Short story about tips for new job

a  Ask plenty of questions.

b  Pay attention to introductions.

c  Get to work on time.

d  Dress in the right clothes

e  Do not take too long for lunch.

f  Never be the first one to leave.

g  Do not make personal telephone calls.

اگر حاضر هستید متن زیر را با دقت بخوانید و هریک از چکیده ها را در محل مناسب قرار دهید. 

Write a, b, c, ... in the gap

 

Question No. /

It is important to make a good impression when you start a new job. Here are some tips:

1-

Find out if your new job has a dress code. If so, be sure to follow it. Always be neat and clean.

2-

Employer's like it when employees come to work on time. Make sure you arrive on time or early.

3-

Your boss may introduce you to co-workers. These co-workers will be important to you. They will answer your questions when the boss is not around.

4-

You will be told what you need to do for your job. Ask questions if you don’t understand. Ask questions if you don’t know what to do next.

5-

Find out how much time you have for lunch. Always be back from lunch on time.

6-

Never make personal phone calls to friends and family unless it is an emergency.

7-

Watch your co-workers. Leave with them or leave after them.

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی نکات مهم برای پیدا کردن شغل

همیشه تعدادی نکات کلیدی وجود دارد که اگر افراد در روز های اول شروع کارشان به آنها توجه کنند می توانند جای خود را از همان روز اول در محل کار تثبیت کنند. این نکات شامل حضور به موقع در محل کار، طرز لباس پوشیدن و ترک کردن محل کار در زمان مناسب است

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با تو  (Infinitive)

گرامر درباره ی جملات مجهول برای زمان های مختلف

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

کلمات مربوط به شغل ها

کلمات مربوط به شرایط کاری

لسنینگ درباره ی مخترع

درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

درک مطلب درباره ی جست و جوی شغل مورد علاقه

 

on time
You need to be at work on time.
سر وقت
شما باید به موقع سر کار حاضر شوید.
Tip
There is an important Tip for the test.
نکته
.نکته ی مهمی برای این امتحان وجود دارد
neat
Keep your room neat and clean.
شسته و رفته، تمیز
.اتاق خود را تمیز و مرتب نگه دارید
co-worker
They are co-workers and work together.
همکار
.آنها همکار هستند و باهم کار میکنند
emergency
An emergency state has been declared.
اضطراری
وضعیت اضطراری اعلام شده است.
find out
I'll have to find out who has written this letter.
فهمیدن
باید بفهمم این نامه را چه کسی نوشته است.
Follow
Please Follow the direction of the way.
دنبال کردن
.لطفا جهت مسیر را دنبال کنید
impression
In my impression he is a good friend.
تصور
من تصور می کنم که او یک دوست خوب است.
dress code
Noticing the dress code is important.
نوع لباس
فهمیدن اینکه چه نوع لباسی بپوشیم مهم است.
Employer
An Employer should appraise the ability of this employee.
کارفرما
کارفرما باید توانایی کارکنان خود را ارزیابی کند.
employee
He is a regular and energetic employee.
کارمند
او یک کارمند منظم و پر انرژی است.
introduce
Please introduce me to your friend.
معرفی کردن
لطفا مرا به دوست خود معرفی کنید.
Personal
So much for my Personal problems is related to my parents.
شخصی
بیشتر مشکلات شخصی من مربوط می شود به پدر و مادرم.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.