داستان کوتاه انگلیسی درباره ی دزدیدن کیف پول

درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع فردی که کیف پولش را می دزدند
1449 0

Short story about a stolen wallet

It is a good day to play soccer. Paul is ready. He’s wearing shorts under his jeans. He takes off his jeans and lays them on the grass. Then he joins his friends for a game.

After the game, Paul grabs his jeans. He reaches for his wallet that is in the pocket of his jeans. Oh, no! It’s gone! What should he do?

First, Paul calls the police. He tells them about the theft of his wallet. They file a report. Then Paul calls the bank. A hold is placed on his checking account. His check card cannot be used by anyone.

Paul goes to the driver’s license office last. He tells them about his stolen wallet. He applies for a replacement license. Paul says to the clerk, “I learned a lesson the hard way. Never leave your wallet alone.”

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی دزدیدن کیف پول

روز خوبی برای بازی فوتبال بود. پوول آماده ی این بازی شده بود. او شلوارکش را زیر شلوار لی خود پوشیده بود. او شلوار لی خود را درآورد و روی چمن ها گذاشت. و بعد برای بازی به دوستانش ملحق شد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی Should, Shouldn’t 

کلمات مربوط جرم و جنایت و دزدی

کلمات مربوط به رشته ها مختلف ورزشی

کلمات مربوط به انواع لباس های زنانه و مردانه 

درک مطلب درباره ی نرمش روزانه

لسنینگ درباره ی دزدی

لسنینگ درباره ی بدن سازی

grab
Mom grabs her child’s hand when she goes for a walk.
گرفتن و یا برداشتن
مادر وقتی برای پیاده روی می رود دست فرزندش را می گیرد.
Under
I sit Under the shade of a walnut tree.
زیر
در زیر سایه ی یک درخت گردو نشستم.
Soccer
Iran and France will meet in a Soccer match.
فوتبال
ایران و فرانسه در یک مسابقه فوتبال با هم بازی خواهند کرد.
Takes place
اتفاق افتادن
reach
I tried very hard to reach to my goals.
رسیدن
.من خیلی سخت تلاش کردم تا به اهدافم برسم
take off
take off your shoes when you come home.
در آوردن
.وقتی به خانه میایید کفشهایتان را در بیاورید
Lay
I always Lay the pen on the table.
گذاشتن
.من خودکار روی میز گذاشتم
Grass
The butterflies fly above the Grass.
چمن\علف
.پروانه ها بالای چمن پرواز میکنند
Join
I want to Join the gym.
ملحق شدن
.من می خواهم به باشگاه ملحق شوم
Wallet
I just need to get my Wallet out.
کیف پول
.من فقط میخواهم کیف پولم را در بیاورم
Pocket
He put his wallet into a Pocket.
جیب
.او کیف پولش را داخل جیب گذاشت
It’s gone
Whatever it was, It’s gone.
رفته
.هر چی که بوده، دیگه رفته است
Theft
He was arrested on Theft charge.
سرقت
.او به اتهام سرقت بازداشت شد
report
He has sent the report to us.
گزارش
.او گزارش را برای ما ارسال کرد
Hold
مسدود کردن
anyone
I didn't think I would care about anyone else beside you.
هیچ کس
.من فکر نمیکردم کسی جز تو برایم مهم باشد
license
The policeman asked to see his driving license.
مجوز
.پلیس خواست مجوز رانندگی (گواهی نامه) او را ببیند
Last
That was the Last photo taken of him before he went off.
در آخر
این آخرین عکسی بود که قبل رفتنش گرفته است.
Stolen
I was attacked and my car was Stolen.
سرقت شده
به من حمله شد و ماشینم را دزدیده شد.
Apply
I want to Apply for the job.
درخواست کردن
.من میخواهم برای شغل درخواست بدهم
replacement
جایگزین
driver’s license
گواهی نامه
Question No. 1/5

Paul put his wallet on the bench

Question No. 2/5

When he opened his wallet, he saw his money is gone.

Question No. 3/5

Paul called the police first.

Question No. 4/5

He called the bank second.

Question No. 5/5

He got another driver’s license.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.