گرامر Should, Shouldn’t در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسط Should, Shouldn’t در زبان انگلیسی
5657 0

The difference between should and shouldn't

 

Use should, shouldn’t + base form of the verb to give somebody advice or say what is right to do.

 

از " should/ shouldn't " برای نصیحت کردن استفاده می شود. وقتی می خواهیم به کسی بگوییم چه کاری بهتر است انجام شود. شاید در فارسی از "باید" برای ترجمه ی این کلمه استفاده شود اما این "باید" اجباری ندارد و یک پیشنهاد است. توجه داشته باشید که بعد از آنها باید فعل ساده استفاده شود.

Examples with should and shouldn't

Example meaning

You should go to the doctor’s office.

شما بهتر است به دکتر مراجعه کنید.

You shouldn’t smoke. It’s bad for you.

بهتر است سیگار نکشید. برای سلامتی تان بد است.

I should watch this film. I’ve heard a lot about it.

من باید این فیلم را نگاه کنم. خیلی درباره اش شنیده ام. ( این "باید" اجباری نیست.)

She should study a little more.

او بهتر است یکم بیشتر مطالعه کند.

To prevent accident you shouldn’t drive fast.

برای اینکه تصادف نکنید، بهتر است با سرعت رانندگی نکنید.

He shouldn’t eat fast food every day.

او نباید زیاد فست فود بخورد. ( بهتر است نخورد)

You should go to bed and sleep.

بهتر است به رختخواب بروی و بخوابی.

She should save more money.

او باید بیشتر پولش را جمع کند.( بهتر است این کار را بکند)

همانطور که متوجه شده اید برای ضمیر های مختلف شکل "should/ shouldn't" ثابت می ماند.

Modals in the past

 

اگر بخواهیم از Should برای کاری که در گذشته بهتر بود انجام می شد اما نشده است باید شکل should + have + past participle  را استفاده کنیم.

EXAMPLE MEANING
She should have studied more.

بهتر بود بیشتر درس می خواند. (اما معلوم است که بیشتر درس نخوانده است.)

We should have taken more money with us.

بهتر بود  پول بیشتری با خودمان بر می داشتیم. (اما معلوم است که پول کمی برداشته شده است.)

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی باید و نبایدها و صحبت درباره ی قوانین 

گرامر درباره ی نتیجه گیری (Modals of deduction)

گرامر درباره ی مودال ها

گرامر درباره ی بیان حدس و گمان

گرامر درباره ی گذشته با مودال ها

May, Might گرامر درباره ی 

Question No. 1/10

He ....... hurry to school. It's 7.55! Your class starts at 8.

Question No. 2/10

Your room is really messy, you ....... tidy it immediately.

Question No. 3/10

This boy is too fat, he eats all the time; he ....... eat between meals.

Question No. 4/10

You always go to school on an empty stomach. You ....... leave without having breakfast.

Question No. 5/10

Put the verbs in the correct sentence.

apply drink say go watch study
It’s a very dangerous area. Tourists shouldn't ....... there.
It’s an incredible film. You Should ....... it
He should ....... more if he wants to pass his exam.
Do you think I should ....... for a new job?
When someone does you a favour, you should ....... thank you.
Children shouldn't ....... sugary drinks. It’s not very healthy.
Question No. 6/10

Complete the sentences with correct words.

should pass should have come should have won should win should come should do should have done
Tanya has a tennis match against Jane tomorrow. Jane ....... .She's much better than Tanya.
I'm sorry that I didn't take your advice. I ....... what you said.
I'm in a difficult position. What do you think I ....... now?
We don't see you enough. You ....... and see us more often.
You missed a great party last night. You ....... .
Helen ....... the exam. She's been studying very hard.
We lost the game yesterday, but we ....... . We were the better team.
Question No. 7/10

Complete the sentence with correct form of should. (present or past)

'Is Joe here yet?'

'Not yet, but he here soon.' (be)

Question No. 8/10

Complete the sentence with correct form of should. (present or past)

We went the wrong way and got lost. We right, not left. (turn)

Question No. 9/10

What should and shouldn't you do when you have flue or cold.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

What should or shouldn't you do if you want to stay alive for longer time?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.