داستان کوتاه انگلیسی با موضوع پیشرفت تحصیلی

درک مطلب و داستان کوتاه انگلیسی با موضوع کمک به بچه ها برای درس در مدرسه و پیشرفت تحصیلی
1282 0

Short story about improvement at school

Kim wanted her son, Ben, to do well in school. Her son had brought home a note that said, “A good school becomes a great school when parents get involved. Studies show that when parents are involved, their children are more successful.” How could she help? What could she do?

She was a busy person. How much time would it take? Kim was unsure of where to start. She talked to Ben’s teacher. The teacher gave Kim some ideas. Kim began reviewing Ben’s homework each night. After supper they would both sit at the table and look through his backpack. Kim reviewed papers that Ben brought home. Ben did his homework.

Kim also had lunch at school with Ben twice a month. Ben loved when his mom came to school! A wide smile would appear on his face. It also proved to be a good way for Kim to get to know some of Ben’s classmates.

Kim felt good. Ben was doing well. He was getting his homework done. He was getting good grades. He was friends with some very nice kids. Ben also felt good. He knew his mom cared about him while he was at school and at home.

 

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی پیشرفت تحصیلی

کیم میخواهد پسرش بن عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشد. پسرش از مدرسه یاداشتی به خانه می آورد و در آن نوشته شده مدرسه وقتی پیشرفت می کند که والدین مشارکت کنند. در ادامه خواهید خواند که والدین در چه زمینه هایی می توانند مشارکت داشته باشند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مربتط

گرامر درباره ی فعل با تو  (Infinitive)

گرامر درباره ی گذشته ی کامل صورت منفی و سوالی گذشته ی کامل

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

کلمات مربوط به مدرسه، دانشگاه و رشته تحصیلی

درک مطلب درباره ی کلاس زبان

درک مطلب درباره ی فشار بر روی دانشجویان

لسنینگ درباره ی امتحان ریاضی پر استرس

لسنینگ درباره ی پروژه ی درسی

لسنینگ درباره ی تکالیف مدرسه

لسنینگ درباره ی قبولی در آزمون

Study
He has a lot of time to Study.
مطالعه کردن
او وقت زیادی برای مطالعه دارد.
Homework
She's supposed to do an hour's Homework every evening.
تکلیف
او قرار است هر شب یک ساعت تکالیف انجام دهد.
Successful
I am still trying to be Successful.
موفق
من هنوز در حال تلاش برای موفق شدن هستم.
Bring
Bring me some water please.
آوردن
برای من مقداری آب بیاور لطفا.
backpack
My Personal belongings are inside the backpack
کوله پوشتی
لوازم شخصی من داخل کوله پشتی است.
Unsure
I was Unsure how to reply to this question
نا مطمئن
.من مطمئن نبودم که چگونه به این سوال پاسخ دهم
twice
I don’t tell you everything twice
دو بار
.من هر حرفی رو دوبار تکرار نمیکنم
begin
It began as a fun and ended in sadness.
شروع شدن
با شوخی شروع شد و با اندوه پایان یافت.
note
He made a note on a piece of paper
یادداشت
.او روی یک تکه کاغذ یادداشت نوشت
become
They will become friends.
شدن
.آنها باهم دوست خواهند شد
get involved
I never get involved in their personal life.
درگیر کاری شدن
.من هرگز در زندگی شخصی آنها دخالت نمیکنم
idea
His idea is good, but it needs a lot of money.
ایده
.ایده ی او خوب است اما نیازمند پول زیادی می باشد
supper
Some guests like to dress for supper.
عصرانه
.بعضی مهمان ها دوست دارند برای عصرانه لباس بپوشند
look through
She looked through her e-mail to find his friend's telephone number.
دنبال گشتن
.او ایمیلش را تند خواند تا شماره دوستش را پیدا کند
paper
I read your writing on paper.
کاغذ
.من نوشته های روی برگه تان را خواندم
wide smile
She said I love you with a wide smile.
لبخند زیاد
.او با لبخند زیاد گفت دوستت دارم
How much time would it take
چقدر زمان می برد؟
Appear
ظاهر شدن/ به نظر رسیدن
Get to know
شناختن
proved
ثابت شده
felt good
احساس خوبی داشت
while
He choked two times while talking and eating.
در حالی که
.او دوبار در حین صحبت غذا در گلوبش گیر کرد
cared about him
اهمیت میداد بهش
grades
نمرات
doing well
عملکرد خوبی داشتن
Question No. 1/4

How can parents help their children to become more successful at school?

Question No. 2/4

Who did Kim ask for help?

Question No. 3/4

How ofen did kim go to Ben’s school?

Question No. 4/4

Why did kim go to Ben’s school?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.