درک مطلب سطح متوسطه با موضوع قوانین جاده ای

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع قوانین راهنمایی و رانندگی در خیابان
1167 0

Short story about driving law

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. فقط کافی است در جای خالی A,B,C,.. بنویسید.

Question No. /

A) turned on B) snowing C) road D) got in E) drove F) read

Kim was a good driver. She put on her seat belt every time she the car. She also made sure others in the car used their seat belts. She her headlights when it was raining or . Kim was an attentive driver. She did not use her cell phone while driving. She did not while driving. She did not even eat while driving. She focused on the . Kim followed the rules of the road. She the posted speed limit. She stopped at stop signs and at red lights. However, there was one rule she did not know.

Question No. /

A) heard B) pass C) must D) shoulder E) everyone F) what

While driving home from work one day, Kim a loud siren. She also saw flashing lights a few miles behind her. She was unsure of to do. She slowed down so the ambulance could her. This was not helpful. There were too many oncoming cars. The ambulance driver was honking his horn. Kim looked in her rear view mirror. He was motioning for her to pull over onto the shoulder of the road. She drove her car along the of the road. What should Kim have done? As soon as a driver sees an emergency vehicle, she pull over onto the shoulder of the road and stop her car. This driving rule helps keep safe.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی قوانین رانندگی

این متن درباره ی قوانین جاده ای است. کیم راننده ی خوبی است. به محض اینکه سوار ماشینش می شود کمربند ایمنی را می بندد. وقتی برف یا باران می بارد چراغ های جلوی ماشینش را روشن می کند. و .....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

کلمات مربوط به سیستم حمل و نقل 

کلمات مربوط به ماشین اتومبیل

کلمات مربوط به قوانین، باید ها و نباید

لسنینگ درباره ی تصادف ماشین و شکستگی

لسنینگ درباره ی سفر جاده ای

لسنینگ درباره ی سفر با ماشین

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

 

rule
The rules of the game are simple.
قانون

قوانین بازی ساده است.

put on

our school is going to put on a school trip.

برگزار کردن

مدرسه ی ما قرار است یک سفر ترتیب دهد.

even
I study my lesson even when I am tired.
حتی
.من درس هایم را می خوانم حتی وقتی خسته ام
Unsure
I was Unsure how to reply to this question
نا مطمئن
.من مطمئن نبودم که چگونه به این سوال پاسخ دهم
Red light
چراغ قرمز
seat belt
This seatbelt can be attached and detached easily.
کمربند ایمنی
.این کمربند ایمنی به آسانی باز و بسته می شود
sure
She is very sure of herself.
مطمئن
.او خیلی از خود مطمئن است
headlight
The headlight of the car broke.
چراغ جلو
.چراغ جلو ماشین شکست
attentive
A good teacher is always attentive to their student's needs.
با دقت
یک معلم خوب همیشه به نیازهای دانش آموزان خود توجه دارد
while
He choked two times while talking and eating.
در حالی که
.او دوبار در حین صحبت غذا در گلوبش گیر کرد
followed
The dog followed its owner.
دنبال کردن
.سگ دنبال صاحبش حرکت میکرد
speed limit
You've to keep to the speed limit.
سرعت مجاز
.شما باید سرعت مجاز را حفظ کنید
stop sign
This is a panel stop sign.
نشانه ایست
.این تابلو نشانه ی ایست است
However
He can answer the question However hard it is.
هرچند/به هرحال
.او می تواند به این سوال پاسخ دهد هرچند سخت است
siren
He ran away when he heard the police siren.
آژیر
.هنگامی که آژیر پلیس را شنید فرار کرد
flashing
The flashing light means you must stop.
چشمک زن
.نور چشمک زن به این معنی است که شما باید متوقف شوید
behind
The sun disappeared behind clouds.
پشت سر
.خورشید پشت ابرها ناپدید شد
slow down
You drive quickly, please slow down.
سرعت کم کردن
.شما به سرعت رانندگی میکنید لطفا سرعت را کم کنید
oncoming
The car is coming to my side.
در حال آمدن
.ماشین در حال آمدن به طرف من است
Honk horn
Please don't honk your horn near the hospital.
بوق زدن
.لطفا در نزدیکی بیمارستان بوق نزنید

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.