درک مطلب سطح متوسطه با موضوع آزادی سیاه پوستان

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع آزادی سیاه پوستان
1171 0

Short story about attempt for equality between black and white people

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. فقط کافی است در جای خالی A,B,C,.. بنویسید.

Question No. /

A) live B) dream C) color D) join

I have a dream that my four little children will one day in a Nation where they will not be judged by the of their skin, But by the content of their character. I have a today! I have a dream that one day… little black boys and girls will be able to hands with little white boys and girls as sisters and brothers. I have a dream today!

Question No. /

A) talked B) because C) actions D) same E) worked F) more G) clear

Martin Luther King, Jr. 1963

Martin Luther King, Jr. did than dream. He worked very hard to make his dream come true. He with leaders about the unfair treatment of black people. He gave speeches to huge crowds. He stressed that we should judge people by their and words, not by their skin color. His message was . Black, white, or brown – all should be treated equally. Black families suffered from racism. They were forced to sit at the back of city buses. They could not use the bathrooms as white people. They were sometimes beaten, just of their skin color. Martin Luther King, Jr. listened to their stories. He gave them hope. He to make changes in the law. He did much more than dream!

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی مبارزه برای برابری سیاهان و سفیدپوستان

مارتین لوثر کینگ شخصی است که برای برابری سیاهان با سفید پوستان تلاش های زیادی کرده است. او آرزو داشت فرزندانش بتوانند آزادانه در سرزمینش زندگی کنند. بی آنکه به خاطر رنگ پوستشان مورد قضاوت قرار بگیرند. و تنها معیار قضاوت انسان ها شخصیت آنها باشد. در ادامه فعالیت ها و آرزو های دیگر مارتین لوثر کینگ را خواهیم خواند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

درک مطلب درباره ی تاثیر گذاری بر دیگران

درک مطلب درباره ی ارزش تحصیل

درک مطلب درباره ی شهروند خوب و نمونه

درک مطلب درباره ی اهدی عضو بدن

لسنینگ درباره ی خوشبختی

لسنینگ درباره ی افراد مهم و مشهور

لسنینگ درباره ی شرایط سخت

کلمات مربوط به صفت ها و اسم ها

کلمات مربوط به سیاست انتخابات ریاست جمهوری

be able to
I am not able to speak Japanese.
قادر بودن به
.نمی توانم ژاپنی صحبت کنم
Skin
پوست
Content
The Content of fruits and vegetables are high in fiber.
محتوا
.میوه و سبزیجات دارای محتوای فیبر بالا هستند
judge
The final decision is in the hands of the judges.
داور
تصمیم نهایی در دست داور است.
Action
فیلم اکشن
dream
His dream was to become rich.
رویا
.رویای او این بود که پولدار شود
Nation
He led his Nation to victory.
ملت
.او ملت خود را به سوی پیروزی رهبری کرد
character
Kindness completed his character.
شخصیت
.مهربانی شخصیت او را کامل میکند
come true
Some dreams are just too hard to come true.
به حقیقت رسیدن
.بعضی از رویاها آنقدر سخت هستند که به حقیقت نمی پیوندند
Leader
He is the known Leader of the group.
رهبر
.او رهبر شناخته شده ی گروه است
Unfair
This behavior is Unfair.
ناعادلانه
.این رفتار ناعادلانه است
Speech
His Speech covered important topics.
سخنرانی
.سخنرانی او حاوی چندین مطلب مهم بود
huge crowd
A huge crowd began flowing toward the stadium.
جمعیت عظیم
.جمعیت عظیمی به سوی ورزشگاه روان شد
Equally
They are Equally powerful.
به یک اندازه
.آنها به یک اندازه نیرومند هستند
treat
He always treated badly with his brothers
رفتار کردن

او همیشه با برادرانش به بدی رفتار می کند.

suffer
Some elderly people suffer from iron deficiency in their diet.
رنج بردن
.برخی از افراد سالمند از کمبود آهن در رژیم غذایی خود رنج میبرند
racism
racism exists to varying degrees.
نژادپرستی
.نژادپرستی در درجات مختلف وجود دارد
force
He forced me to open the safe.
مجبور کردن
.او مرا مجبور کرد که گاوصندوق را باز کنم
beat

Your heart beat will increase if you exercise.

تپیدن قلب

اگر ورزش کنید ضربان قلبتان افزایش پیدا می کند.

law
He broke the law and therefore went to jail.
قانون
.او قانون را شکست بنابراین به زندان رفت

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.