Vocabulary about banking, money and finance

در این قسمت با واژگان مرتبط با پول و اقتصاد آشنا می شوید. آنها را به خوبی حفظ کنید زیرا در زندگی روزمره بسیار کاربردی هستند.

Sentence

Meaning

He spent more than his income so he was broke and in debt.

او بیشتر از درآمدش پول خرج کرد، بنابراین ورشکست شد و زیر قرض رفت.

I went to a bank and withdraw some money from my saving account.

من به بانک رفتم و مقداری پول از حساب سپرده ام برداشتم.

I usually pay by credit card. I think bill and coin is dangerous to carry.

من معمولا با کارت اعتباری پرداخت می کنم. فکر می کنم حمل کردن سکه و پول کاغذی خطرناک است.

He couldn’t afford to buy the car so he borrowed some from his father.

او استطاعت مالی برای خرید ماشین نداشت بنابراین مقداری پول از پدرش قرض کرد.

He signed his check and gave it to me.

او چکش را امضا کرد و به من داد.

I spend most of my money on cloth. I think I waste my money.

من بیشتر پولم را صرف لباس می کنم. فکر می کنم پولم را حروم می کنم.

He has a profitable job, so he lends a lot of money to people.

او شغل سود آوری دارد، بنابراین به بیشتر افراد پول قرض می دهد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

کلمات مربوط به صحبت کردن درباره ی کارهای روزمره

کلمات مربوط به شغل ها 

کلمات مربوط به شرایط کاری

کلمات مربوط به شرایط کاری

لغت ها /29 لغت جدید
Borrow
She Borrows my pen.
قرض گرفتن
او خودکار من را قرضی گرفت.
Change
تغيير دادن
check
چک کردن
Currency
واحد پول
Earn
I Earn power instead of money.
بدست آوردن
.من به جای پول قدرت بدست می آورم
coin
She inserted a coin into a public telephone.
سکه
.او یک سکه در تلفن عمومی قرار داد
bargain
They often look for bargain in the shops for hours.
حراج
آنها اغلب در مغازه ها به مدت چند ساعت به دنبال حراج هستند.
bill
اسکناس
checkbook
دسته چک
credit card
کارت اعتباری
lend
قرض دادن
refund
استرداد وجه
broke
ورشکست شده
spend money like water
مثل ریگ پول خرج می کنی
bank account
حساب بانکی
withdraw
از حساب پول برداشتن
deposit
به حساب پول گذاشتن
can't afford
استطاعت مالی نداشتن
To sign
امضاء کردن
Stock market
بازار بورس (سهام)
Wealth
ثروت
Deposit account
حساب سپرده
Pension
حقوق بازنشستگی
Income
درآمد
Profitable
سودآورد
Spend on
صرف کردن پول بر
Waste money
پول را حروم کردن، ولخرجی کردن
Owe
مدیون بودن، بدهکار بودن
Debt
بدهی

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید
سوالات
Question No. 1/2

.معنی لغات را در جای مناسب قرار دهید

دسته چک چک بقیه پول قرض دادن در آمد داشتن کارت اعتباری سکه قرض گرفتن
Change
Borrow
Coin
Checkbook
Credit card
Earn
Check
Lend
Question No. 2/2

.معنی لغات را در جای مناسب قرار دهید

ارز از حساب پول برداشتن استطاعت مالی نداشتن چانه زنی به حساب پول گذاشتن ورشکست شده حساب سپرده استرداد وجه ثروت حقوق بازنشستگی
Wealth
Cannot afford
Refund
Currency
Pension
Deposit account
Deposite
Bargain
Withdraw
Broke
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.