درک مطلب سطح متوسطه با موضوع کلاس زبان

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع یادگیری زبان
1247 0

Short story about English class

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید.

A  How many days does Ed need to go for his classes?

B  Is it easy to learn English?

C  What is the effect of knowing English on job?

D  In which class he learns the value of the money?

Question No. /

Ed believed that studying English was very important. He went to class four mornings a week. He had math and reading on Mondays and Wednesdays. He had reading and writing on Tuesdays and Thursdays.

In math class he learned about money. He learned the value of coins. A penny is worth one cent. A nickel is worth five cents. A dime is worth ten cents. A quarter is worth twenty-five cents. A half-dollar is worth fifty cents. He learned the value of paper money too. The paper money was easier to learn because the value is on the corners of the bill.

Ed liked learning to read and write. He learned the names and sounds of the letters of the English alphabet. He also learned how to write the letters. He learned the names of many people, places and things. English was not easy. It took a lot of practice to learn how to read and write English.

Ed knew learning English was very important. If he knew English well, he could read the newspaper and the notes his children brought home from school. He could understand and complete forms and applications. He also knew knowing English well would help him secure a better job.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی کلاس زبان

این متن درباره ی یادگیری زبان انگلیسی است. اد معتقد بود مطالعه و یادگیری زبان بسیار مهم است. او چهار روز در هفته یک کلاس می رفت. دوشنبه ها و چهارشنبه ها کلاس ریاضی و خواندن داشت. مهارت های خواندن و نوشتن را در روز های سه شنبه و پنج شنبه می آموخت. در کلاس ریاضی درباره ی پول آموزش می دید. و ...

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

فعل با (تو) گرامر درباره ی Infinitive 

کلمات مربوط به بانک مسائل مالی

لسنینگ درباره ی پروژه ی درسی

لسنینگ درباره ی تکالیف مدرسه

لسنینگ درباره ی جشن فارق التحصیل

لسنینگ درباره ی تقلب در امتحان

درک مطلب درباره ی تاثیر تحصیل

درک مطلب درباره ی کلاس زبان

درک مطلب درباره ی فشار بر روی دانشجویان

Math
She's learning calculus in Math class.
ریاضی
او حساب کردن را در کلاس ریاضی یاد می گیرد.
Believe
I Believe in God.
باور كردن
من به خدا اعتقاد دارم.
complete
I have complete the questions.
کامل
. من سوال ها را کامل کردم
Worth
it is Worth at least three million dollars.
ارزش
. ارزش او حداقل سه میلیون دلار است
important
It is the most important thing that you must remember.
مهم
.این مهم ترین چیزیست که باید به خاطر داشته باشی
value
His friendship has a lot of value.
ارزش
.دوستی او بسیار ارزش دارد
coin
She inserted a coin into a public telephone.
سکه
.او یک سکه در تلفن عمومی قرار داد
penny
He has a few pennies in his pocket.
شاهی
.او چند شاهی در جیبش داشت
nickel
I gave them a nickle to buy the chocolate.
پنج سنتی
.برای خرید آن شکلات یک پنج سنتی پرداخت کردم
dime
The admission cost is a dime.
ده سنت
.هزینه پذیرش ده سنت است
quarter
A quarter of Iran’s population is poor.
ربع/یک چهارم
.یک چهارم جمعیت ایران فقیر است
half-dollar
I have a half dollar but no smaller coins.
نیم دلار
.من نیم دلار دارم اما سکه های کوچکتری ندارم
application

We receive hundreds of job applications  each year.

درخواست
ما هر سال صد ها درخواست شغلی دریافت می کنیم.
secure
People did not feel secure even in their homes.
امن/امنیت
.مردم حتی در خانه هایشان احساس امنیت نمیکردند
effect
The effect of this drug wears off soon.
اثر
.اثر این دارو زود از بین می رود

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.