درک مطلب سطح متوسطه با موضوع سر وقت بودن

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع سر وقت به محل کار رسیدن
1189 0

Short story about on time at work

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید. یک گزینه اضافی است.

A  What do you show by arriving early for a meeting?

B  Why should you arrive to cinema a bit earlier?

C  Is it ok to arrive to the host house 1 hour early?

D  What is some people’s strategy to be on time?

E  Is it important to wear suit for a wedding?

Question No. /

Being on time is important. Be on time when you are invited to someone’s home for a meal. Do not arrive early. Your hosts will be busy getting their house clean. They also will be preparing the food. If you are going to be late, call the people who invited you. It is polite to let your hosts know you will be late.

Being on time is important. When you go to a movie you should arrive before the movie starts. You may want to be at the movie theater 10 minutes early. You will then have time to get your ticket and find a seat. You should also be at least 10 minutes early for weddings and funerals.

Being on time is important. You should arrive 5 to 10 minutes early for meetings and appointments. Arrive 5 to 10 minutes early for job interviews. Arrive 5 to 10 minutes early for school conferences and doctor appointments. Arriving early shows you value, or care about, the meeting. It shows you respect the time of others. If you are late for an interview or appointment, your meeting may be cancelled.

Being on time is important. Some people set their clocks 5 minutes ahead. People do this on clocks in their homes and cars. Some people set their wrist watches 10 minutes ahead. Setting a clock ahead helps some people be on time

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی به موقع بودن برای محل کار

متن حاضر از سر وقت بودن حرف میزند . سر وقت بودن بسیار مهم است. برای مثال وقتی خانه ی کسی برای صرف غذا دعوت می شویم باید به موقع آنجا حضور یابیم. یعنی نه زود برویم و نه دیر. چرا که اگر زود برویم صاحب خانه را در حال تمیز کردن خانه و تهیه کردن غذا می بینیم. و اگر قصد داریم دیرتر برویم معدبانه اش این است که به میزبان خبر دهیم.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با ing 

گرامر درباره ی مجهول و معلوم

کلمات مربوط به خوشامد گویی و احوال پرسی

کلمات مربوط به دعوت کردن و پیشنهاد دادن

کلمات مربوط به رفتار و کردار یک شخص

لسنینگ درباره ی دید و بازدید با اقوام

درک مطلب درباره ی تاثیر گذاری بر دیگران

 

 

prepare
She prepares food for everyone.
آماده کردن
.او غذا را برای همه آماده کرد
Polite
مودب
invite
He invited me to his home.
دعوت کردن
مرا به خانه ی خود دعوت کرد.
seat
The seats in the cinema collapse automatically.
صندلی
صندلی های سینما خود به خود تا می شوند.
appointment
My appointment is at five p.m.
قرار ملاقات
قرار ملاقات من ساعت پنج بعد از ظهر است.
value
His friendship has a lot of value.
ارزش
.دوستی او بسیار ارزش دارد
arrive early
It will be to your benefit to arrive early.
زود رسیدن
.به نفع خودتان است که زودتر بیایید
Wedding
They fixed the date of Wedding party.
ازدواج
.تاریخ ازدواج را تعیین کردند
Funeral
Many attended his Funeral.
مراسم خاکسپاری
.خیلی ها در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند
Meeting
The Meeting lasted two hours.
جلسه
.جلسه دو ساعت طول کشید
conference
Nearly all the members attended the conference.
کنفرانس
.تقریبا تمام اعضا در این کنفرانس حضور داشتند
Care
I don’t Care a bit.
اهمیت دادن
.اصلا برایم اهمیت ندارد
Respect
You should Respect your parents.
احترام گذاشتن
.باید به والدین خود احترام بگذاری
ahead
He was ahead of me in the line.
جلو
.در صف جلوتر از من بود
wrist
I felt pressure of his fingers on my wrist.
مچ دست
.فشار انگشتانش را بر مچ دستم احساس کردم

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.