داستان کوتاه متوسط به زبان انگلیسی با موضوع کمک به یک دیگر

آموزش مهارت درک مطلب متوسط به زبان انگلیسی با موضوع کمک به یک دیگر
1232 0

Short story about Helping Each Others

 

برای مرتب سازی این متن باید دقت کرد در کدام پاراگراف در باره ی خوبی ها و مزایای کار داوطلبانه صحبت شده است. در انتهای هر پاراگراف موضوع پاراگراف بعدی گفته شده است که با خواندن آن می توان تمام متن را مرتب کرد.

Please read the text carefully and put the paragraphs in order. Write 1, 2, 3 ... in the gap

Question No. /

People can be volunteer as a family to. They have fun and help others at the same time. They rake leaves for people in the fall. They plant flowers and wash windows for people in the spring. They have made many new friends by helping others. Helping elders is another volunteer work.

There are many ways to volunteer. You could walk a neighbor’s dog. You could clean trash from ditches. You could read to children at school. When you volunteer you do a good deed for free. You help others without expecting anything in return. There are several people who do volunteer works each year. One of the good place to work as a volunteer is café.

Manuel also volunteers in his town. He shovels people’s sidewalks. He drives elderly people to the store. In the summer he coaches his son’s soccer team. His son loves it! Plus, Manuel has gotten to know many of his son’s friends and their parents.

Sarah desired to live in a safe town where people are kind and support each other. She also wanted to get to know more people in her community. Sarah volunteers at a local food shelf. She helps stock shelves and bags food. She also gives homework help to kids at a local youth center. She has shown others ways to become more involved.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی به یک دیگر کمک کردن

راه های زیادی برای داوطلب بودن وجود دارد. شما می توانید سگ همسایه را به گردش ببرید، آشغال ها را از درون جوی های آب کنار جاده جمع کنید یا به بچه ها در مدرسه درس بدهید. داوطلب بودن محبت و مراقبت را در جامعه افزایش می دهد. وقتی داوطلب می شوید کار خوبی را به صورت مجانی انجام می دهید. شما به آنها کمک می کنید بدون اینکه انتظاری در قبال کارتان داشته باشید. و....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با ing

گرامر درباره ی تفاوت حال کامل با گذشته ساده

گرامر درباره ی  Defining relative clause

درک مطلب درباره ی تفکیک زباله

درک مطلب درباره ی قوانین راهنمایی و رانندگی در خیابان

درک مطلب درباره ی شهروند خوب و نمونه

 

Safe
Is it Safe to swim here?
امن
آیا اینجا امن است که شنا کنیم؟
each other
They play soccer with each other.
به یک دیگر
.آنها با هم فوتبال بازی می کنند
sidewalk
One and of the bridge connected to the sidewalk.
پیاده رو
.یک طرف پل به پیاده رو متصل بود
kid
They have a big family with nine kids.
بچه
.آنها یک خانواده بزرگ با نه بچه دارند
Shovel
He inclined the Shovel against the wall.
بیل
.او بیل را به دیوار تکیه داد
Rake
In the autumn I Rake the dead leaves.
جمع آوری کردن
.در پاییز برگ های مرده را جمع کردم
ditch
نهر، جوی
community
We will do what is best for the community.
اجتماع
آنچه را که به صلاح اجتماع باشد انجام خواهیم داد.
volunteer
He enlisted as a volunteer in the army.
داوطلب
او به عنوان یک داوطلب در ارتش ثبت نام کرد.
local
He donated his books to local library.
محلی
او کتاب های خود را به کتابخانه ی محل اهدا کرد.
shelf
She ranked her dolls carefully on the shelf.
طاقچه
عروسک هایش را با دقت روی طاقچه چید.
youth
Days of youth runs Swiftly.
جوانی
روزگار جوانی به سرعت میگذرد.
involve
I do not want to get involved in her personal difficulties.
شامل کردن یا شدن
نمی خواهم در مشکلات شخصی او گرفتار شوم.
fall
She fell and broke her leg.
افتادن
او افتاد و پایش شکست.
elderly
This disease is commonly found among the elderly.
سالمند
این بیماری معمولا در میان سالمندان رایج است.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.