متن لول متوسط با موضوع سلامت فکری و ذهنی

آموزش مهارت درک مطلب متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع سلامت فکری و ذهنی
1162 0

Short story about healthy mind

Please put the paragraphs into correct order from 1 to 4.

برای موفقیت در این تمرینات ابتدا باید اولین پاراگراف را پیدا کنید که عموما درباره ی ایده ی کلی متن صحبت کرده است. سپس در پاراگراف دوم از شخصی به نام دب صحبت شده است که به دلیل جدایی از همسرش زندگی سخت و پر مشغله ای دارد. در پاراگراف سوم دب تمایلاتش را برای داشتن ذهنی سالم بیان می کند و می خواهد مادر بهتری برای بچه هایش شود. و در پاراگراف آخر او برای دریافت کمک به مراکز درمانی مراجعه می کند.

Question No. /

Deb knew she needed some help. She wanted to be a healthier and happier person. She wanted to be a kinder mom. She wanted to feel good about herself. She wanted to be respected at her job.

Deb struggled with having good mental health. She was stressed and depressed by the many demands of life. Her recent divorce had been a stressful time for the whole family. Parenting her three young children was challenging. Work outside the home was stressful. Since her divorce, she had been forced to work longer hours at her job. She did not like her housekeeping job. It was hard work, and she did not get along well with co-workers. She was frustrated and unhappy.

Do you have good mental health? Mental health is made up of one’s thoughts, feelings and actions. How do you think? How do you feel? How do you act? People with good mental health feel good about themselves and others. They are good to themselves and others.

Deb asked a public health nurse for help. Together they talked about the stressors in Deb’s life. The nurse was very helpful. She connected Deb with a local parenting group. She also referred Deb to a mental health counselor. The counselor has helped Deb learn positive ways to cope with her divorce and life’s stressors. If you are feeling stressed or depressed, ask for help. Talk with a teacher, public health nurse, job coach, or your doctor. You can get help. You can be a healthier and happier person!

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی سلامت ذهن و فکر

آیا شما از سلامت ذهنی برخوردارید؟ سلامت ذهنی مجموعه ای از افکار، احساسات و رفتار انسان می باشد. چگونه فکر می کنید؟ چه احساسات و چه رفتاری دارید؟ کسانی که از سلامت ذهنی برخوردارند درباره ی خود و دیگران حس مثبتی دارند. آنها با خود و دیگران رفتار خوبی دارند. و ....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

فعل با (تو) گرامر درباره ی Infinitive

گرامر درباره ی جملات شرطی نوع اول

گرامر درباره ی فعل با ing

کلمات مربوط به صفت ها و اسم ها

کلمات مربوط به شکل اسم و فعل

کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

worker
The workers of this company work hard.
کارگر
کارگران این شرکت زیاد کار می کنند.
frustrated
This failure leaves the man depressed and frustrated.
ناامید و عصبانی
این شکست باعث شد مرد افسرده و ناامید شود.
whole
The whole crowd began running to the beach.
همه
همه ی جماعت به طرف ساحل شتافتند.
coach
The coach cut two men from the team.
مربی
مربی دو نفر را از تیم حذف کرد.
mental
Because of mental illness he was institutionalized three times.
روانی /ذهنی
به خاطر بیماری روانی سه بار او را در تیمارستان بستری کردند.
made up of
Every drop of water is made up of H2O.
تشکیل شده
هر قطره آب از دو هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده است.
struggle
He won the struggle with him.
مبارزه
او در مبارزه با او پیروز شد.
stressed
مضطرب
depressed
He began to feel depressed and helpless.
افسردگی
او شروع به احساس افسردگی و ناراحتی کرد.
demands
The workers renewed their demands.
خواسته ها
کارگران خواسته ی خود را تکرار کردند.
recent divorce
Their recent divorce was very hard.
طلاق اخیر
طلاق اخیر آنها بسیار سخت بود.
Parenting
Parenting ten children is not easy.
پدرومادری کردن
پدر و مادری کردن در حق ده بچه آسان نیست.
challenging
I found it a challenging discussion.
چالش
من این بحث را یک چالش دریافتم.
get along
I always get along with him.
رابطه ی خوبی داشتن
من همیشه با او رابطه ی خوبی دارم.
kind
My sister is kinder than my brother.
مهربان
خواهرم مهربان تر از برادرم است.
respected
He was a respected teacher and terrific.
محترم
او یک معلم محترم و فوق العاده بود.
stressor
Types of blood pressure can be stressor.
استرس زا
انواع فشارخون می تواند استرس زا باشد.
refer
اشاره کردن
counselor
We also talked to a good counselor.
مشاور
ما با یک مشاور خوب صحبت کردیم.
cope with
She is ill and cannot cope with household chores.
از عهده برامدن
او بیمار است و از عهده کارهای منزل برنمی آید.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.