درک مطلب سطح متوسطه با موضوع سرما خوردگی

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع سرما خوردگی و عوارض سرما خوردگی
1466 0

reading-min (10)

Short story about catching a cold

سوال مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. فقط کافیسیت جای خالی را با A,B,C, .... پر کنید. دو گزینه اضافی است.

A  How many hours of sleep is enough?

B  How big are the cold germs?

C  Is it possible not to catch a cold?

D  when is the best time to start the medicine?

E  What should we do if shake hand with a person who has cold?

Question No. /

Colds are very common. Most people have about three colds a year. Children may have more. Colds are caused by cold germs. Germs are very tiny. They are so tiny that you cannot see them.

When people with colds sneeze or cough, they spread cold germs. Many people cough and sneeze into their hands. Those cold germs stay in the hands. The cold germs are then passed to everything and everyone people touch. How can you keep from getting a cold? Wash your hands! Colds are often spread through hand-to-mouth contact. Hand washing can help you from getting or giving cold germs.

Being well-rested will help you stay healthy. Sleep is very important. Most doctors suggest seven to eight hours of sleep a night. Exercising and eating healthy foods will also keep colds away. Walk at least 30 minutes a day and eat your fruits and vegetables! Many who take Vitamin C say they don’t get as many colds. Oranges, grapefruits and other citrus fruits have a lot of Vitamin C. Vitamin C is also found in vitamin tablets.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی سرما خوردن

این متن درباره ی سرما خوردگی است. سرما خوردگی بیماری رایجی است. بیشتر مردم ممکن است سه بار در سال سرما بخورند و این تعداد در کودکان حتی بیشترهم هست. عامل سرما خوردگی ویروس های سرما خوردگی هستند که بسیار کوچک اند و با چشم دیده نمی شوند. وقتی مردمی مبتلا به سرما خوردگی هستند عطسه یا سرفه می کنند و ویروس ها در هوا پخش می شوند. و ...

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با ing

گرامر درباره ی تفاوت صفت های Comparatives and superlatives

کلمات مربوط به نام و علائم انواع بیماری

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

درک مطلب درباره ی سکته ی قلبی

درک مطلب درباره ی خطرات بارداری

درک مطلب درباره ی اثرات مضر سیگارکشیدن

درک مطلب درباره ی اهدی عضو بدن

لسنینگ درباره ی ورزش

Cough
Every wind of the dusty air made her Cough.
سرفه
هر باد هوای غبارآلود باعث سرفه ی او شد.
Healthy
سالم
suggest
It was he who first suggested the idea.
پیشنهاد دادن
این اولین کسی بود که این ایده را پیشنهاد کرد.
Tiny
My Tiny finger is in pain.
کوچک
انگشت کوچکم درد میکند.
sneeze
The smoke reached her and made her sneeze.
عطسه زدن
دود به او رسید و باعث عطسه ی او شد.
common

Heart disease is one of the commonest causes of death.

رایج

مریضی قلب یکی از رایج ترین عوامل مرگ است.

cause
This is a disease that its cause is unknown.
علت
.این یک بیماری است که علت آن ناشناخته است
germ
People brush their teeth to keep the germ away.
جرم
.مردم مسواک میزنند تا از جرم ها جلوگیری کنند
spread
The rumor spread quickly over the internet.
انتشار دادن
.این شایعه به سرعت در اینترنت منتشر شد
pass to
The crown passed to his son.
رسیدن
.تاج شاهی به پسرش رسید
touch
he touched his fingertips lightly.
لمس کردن
.نوک انگشتان خود را به آرامی لمس کرد
through
I met them through my father.
از طریق
.من از طریق پدرم آنها را ملاقات کردم
contact
Our radio contact with them was cut.
تماس
.تماس رادیویی ما با آنها قطع شد
well-rested
She wants to be well-rested during her vacation.
خوب استراحت کردن
.او میخواهد در تعطیلات خوب استراحت کند
at least
at least let me say goodbye to him.
حداقل
.حداقل بگذارید با او خداحافظی کنم

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.