داستان کوتاه متوسط به زبان انگلیسی با موضوع صرفه جویی در انرژی

آموزش مهارت درک مطلب متوسط به زبان انگلیسی با موضوع صرفه جویی در انرژی
1374 0

reading-min (24)

Short story about use things efficiently

a  Try to use fire to keep the house warmer

b  The best degree in hot and cold season

c  Sometimes you need to keep the sunlight out, sometimes let it in

d  Close the gaps and use fans

e  Stove and old light bulbs are harmful for earth

لطفا متن زیر را با دقت بخوانید و سر فصل مناسب را برای هر پاراگراف پیدا کنید. یک سرفصل اضافه است.

Write a, b, c .... in the gap

Question No. /

1-

Set the thermostat at the highest comfortable level in the summer and the lowest in the winter. It is best to set it no lower than 78 degrees in the summer. Each extra degree can raise cooling costs by 6%. Set it no higher than 68 degrees in the winter. Each extra degree can raise heating costs by 3% (or more).

2-

Use fans to move the air. Fans use about one-tenth as much electricity as an air conditioner. They make it feel about 10 degrees cooler. Look for areas where air is leaking out. Check around doors, windows, and other areas that may feel drafty. Use caulk, weather stripping, or plastic to close the gaps. A one-eighth inch opening around two door frames will let in as much warm/cold air as a small window open 6 inches.

3-

Close doors or heating vents in rooms that do not get much use. In the summer, keep sunlight out by closing blinds or curtains. In the winter, let the warmth of the sunlight in.

4-

Use your microwave instead of your stove. It can save you 50% in energy costs for cooking. Use the new fluorescent bulbs. They last 10 times longer and use less energy. They also provide four times as much light. Use these simple tips, and you’ll be doing two great things. You will save money and save energy. It’s good for your wallet and good for our earth!

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی بهینه مصرف کردن

در این متن درباره ی روش های مناسب صرفه جویی در مصرف انرژی صحبت شده است. مثلا درجه ی ترمستات را بر روی چه درجه ای قرار دهیم، بهتر است از کولر استفاده کنیم یا پنکه، چه موقع به نور خورشید اجازه دهیم به داخل خانه بتابد، به جای وسایل قدیمی مانند گاز و لامپ ها ی قدیمی بهتر است از چه چیزهایی استفاده کنیم تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی جملات دستوری یا امری

گرامر درباره ی مقایسه ی دو چیز یا دو نفر

صفت تفضیلی و برتر در صفت های مقایسه ای

درک مطلب درباره ی گرمای تابستان

کلمات مربوط به شرایط آب و هوایی

لسنینگ درباره ی نوسانات برق

لسنینگ درباره ی مشکلات ایتنرنتی

 

set
set your alarm clock please.
تنظیم کردن

لطفا ساعتت را تنظیم کن.

Air conditioner
کولر
As

she is as beautiful as American singers.

به اندازه ی

او به اندازه ی خواننده های آمریکایی زیبا است.

Weather
Dry Weather roughens my skin.
هوا
هوای خشک پوست مرا زبر می کند.
Comfortable
راحت
Raise
بلند کردن
Degree
درجه
Extra
اضافی
highest
He got the highest grade.
بالاترین
او بالاترین نمره را گرفت.
one-tenth
This dime is one tenth of a dollar.
یک دهم
این سکه یک دهم دلار است.
cost
The costs were too excessive.
هزینه
هزینه ها بسیار کمرشکن بود.
Keep out
Please Keep out of my room while I'm studying.
بیرون ماندن
لطفا وقتی که من مطالعه می کنم از اتاق من بیرون بروید.
blind
پرده کرکره ای
gap
The road goes through gaps in the hills.
شکاف
جاده از شکاف های میان تپه ها عبور می کند.
doorframe
He secured the door frame.
چهارچوب در
او چهارچوب در را محکم کرد.
as much as
Nobody likes him just as much as I do.
به همان اندازه
هیچ کس به اندازه ایی که من دوستش دارم او را دوست ندارد.
inch
A wall is ten inches thick.
اینچ

ضخامت دیوار ده اینچ است.

vent
The gases exit through vent in the rock.
هواکش
گازها از طریق هواکش های داخل صخره خارج می شوند.
drafty
حس ناخوشایند سرما
caulk
پرکننده ی منافذ
stripping
نوار، تسمه

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.