داستان ساده انگلیسی با موضوع حیوانات موزی در خانه

درک مطلب و داستان ساده به زبان انگلیسی با موضوع حیوانات موزی در خانه
1311 0

Short story about unwanted animals at home

Late one night Ann heard some tiny feet scurry across the kitchen floor. It did not sound good. The next day, she saw a small gray something dash under a door. It did not look good. Who was this visitor? Yes. It was a mouse. There was a mouse in Ann’s house. She was not happy.

She did not like mice. Mice have sharp eyes and long tails. They leave about fifty droppings a day. Mice harm homes. They gnaw on insulation inside walls and attics to build nests. They also destroy paper, fabric, rugs, plastic, or anything that can be shredded to make nests. Mice also harm people. They can transmit diseases. Food poisoning, tapeworm, and ring worm are some of the many diseases mice can give to humans.

Ann set a mouse trap. A cheap wood one worked well. Ann also removed the clutter in her home where mice like to nest. No more stacks of papers. No more piles of junk. Ann removed the mouse’s food sources. She kept the counters and tables clean. She put tight lids on both the human food and the pet food. All of these efforts have made Ann’s house mouse free!

 

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی حیوانات موزی در خانه

یک شب آن صدای ریز دویدن موجودی را در آشپزخانه ی خانه اش می شنود. صدا خوشایند نیست. فردای آن روز چیزهای خاکستری رنگ کوچک روی زمین پیدا می کند که صحنه ی ناخوشایندی داشت. فکر می کنید این مهمان ناخوانده چه کسی بود؟ بله درست است یک موش در خانه ی آن وجود دارد. در ادامه می خوانید او چگونه با این مهمان برخورد می کند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی

کلمات مربوط به نام حیوانات و پرندگان مختلف

کلمات مربوط به حیات وحش

درک مطلب درباره ی سگ ها

لسنینگ درباره ی باغ وحش و حیوانات

 

Worm
Worms move very slowly
کرم
کرم ها خیلی آهسته حرکت می کنند.
Mouse
موش
Tiny
My Tiny finger is in pain.
کوچک
انگشت کوچکم درد میکند.
Gray
I saw this nice looking man in a Gray suit.
خاکستری
این مرد خوشتیپ را در کت شلوار خاکستری دیدم.
Visitor
The town has much to interest of the Visitor.
بازدیدکننده
شهر بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان است.
Mice
The Mice make a hole through the wall.
موش ها
موش ها دیوار را سوراخ کردند.
Sharp
He has the Sharp eyes of an eagle.
تیز
او چشمان تیز عقاب مانند دارد.
Tail
The dog shook his Tail to say thank you.
دم
سگ دم خود را به علامت تشکر تکان داد.
Droppings
The bird put Droppings on my car.
فضله ی حیوانات
آن پرنده فضله اش را روی ماشین من انداخت.
Poisoning
Their illness resulted from food Poisoning.
مسمومیت
بیماری آنها ناشی از مسمومیت غذایی بود.
transmit
The disease can be transmitted by coughing.
انتقال
این بیماری میتواند به وسیله ی سرفه منتقل شود.
trap
The thieves were caught in a police trap.
دام/تله
دزدها در دام پلیس گرفتار شدند.
wood
wood floats on water.
چوب
چوب روی آب شناور میماند.
clutter
His room is always in a clutter.
به هم ریخته
اتاق او همیشه به هم ریخته است.
stack
A stack of unopened letters.
دسته
یک دسته نامه باز نشده است.
pile of
There was a pile of ashes on the floor.
توده ای از
روی کف خانه توده ای از خاکستر جمع شده بود.
source
The sun is our source of energy.
منبع
خورشید منبع انرژی ماست.
counter
He works in the counter office.
پیشخوان
او در دفتر پیشخوان کار میکند.
Question No. 1/4

Who was the visitor in Ann’s home?

Question No. 2/4

Why mice are not good?

Question No. 3/4

What diseases are caused by mice?

Question No. 4/4

What did Ann do?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.