گرامر ترتیب کلمات در سوال در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه ترتیب کلمات در سوال در زبان انگلیسی
1316 0

What is the correct position of words in a sentenec?

ترتیب کلمات در جملات سوالی انگلیسی

سوالی کردن در زمان حال ساده و گذشته ی ساده.

Question with do/ does/ did in simple present and simple past:

 

Auxiliary + subject + base form of verb

For example:

Did you like the food?

 

Question word + auxiliary subject base form of verb

For example:

What did you like?

 

 

Question word Auxiliary Subject Base verb

-

Do

you

live with your parents?

-

Did

you

take a vacation last year

Where

does

your sister

work?

When

did

you

start studying English?

What

did

they

talk about?

 

 

Question with "be"

ترتیب کلمات در جمله با فعل بودن (be verb)

 

When there is no main verb we need to make question with "be", by changing the place of “subject” and “be”.

 

وقتی در یک جمله فعل اصلی نداریم و فعل ما "بودن" است باید از این نوع سوال ها استفاده کنیم.

 

Question word Be Subject Adjective, noun, etc

-

Are

you

hungry?

-

Is

there

a bank near here?

-

Was

that

a cat?

What

are

you

doing?

where

were

you

born?

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی زمان گذشته ی ساده 

 

Question No. 1/12

....... do you go swimming?

Question No. 2/12

....... does your uncle live?

Question No. 3/12

....... do you spell your baby's name. Is it French?

Question No. 4/12

....... is your father so angry with you?

Question No. 5/12

....... season of the year is your favourite?

Question No. 6/12

....... is your favourite actress?

Question No. 7/12

....... are you from?

Question No. 8/12

....... colour is your new car?

Question No. 9/12

....... old are you?

Question No. 10/12

....... are you going to America?

Question No. 11/12

There are some sentences. Ask related questions to the following sentences.

در پایین جملاتی برای شما آورده شده، سوالات مرتبطی بپرسید که جوابش در این جمله ها باشد.

1 She is always busy working in her office.

2 I was driving when a police stopped me.

3 I haven't traveled to Kish, becasue I don't like hot weather.

4 I am going to buy a new car.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

Read the following paragraph and write as many questions as possible. Questions must be relevent to the text.

My name is Mohamadreza. I am a teacher and have 4 classes every day. I wake up at 10 and then have a breakfast. I hardly ever do exercise. At night I usually spend time watching movies and practicing chess.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.