گرامر حال استمراری برای آینده

آموزش گرامر حال استمراری برای آینده در زبان انگلیسی
1341 0

How to use present continuous for future?

قبل از اینکه به کاربرد جدید حال استمراری بپردازیم، بد نیست کاربرد و طریقه ی ساخت این زمان را یک بار دیگر مرور کنیم.

وقتی در مورد اتفاق یا عملی که در این لحظه در حال وقوع است صحبت می کنیم، باید از حال استمراری استفاده کنیم.

 

We use present continuous tense when we are talking about an action that is happening now.

 

Am, is, are + verb + -ing

Sentence meaning

I am speaking English now .

الان من دارم انگلیسی صحبت می کنم.

You are listening to me at this time.

در این لحظه شما دارید به من گوش می دهید.

Look, she is going out.

نگاه کن، او دارد به بیرون می رود.

He is studying right now.

در حال حاضر او مشغول مطالعه می باشد.

It is working at the present time.

الان او دارد کار می کند.

We are playing soccer at the moment .

الان ما داریم فوتبال بازی می کنیم.

Be quiet, they are reading the newspaper.

ساکت باش، آنها دارند روزنامه می خوانند.

 

همان طور که می بینید قبل از هر فعل (am, is, are) آورده شده و به فعل اصلی نیز (ing ) اضافه شده است. نشانه های زمانی حال استمراری با رنگ سبز نشان داده شده اند. یعنی وقتی این عبارت ها در جمله باشند نشان دهنده ی این است که باید از حال استمراری استفاده کنیم.

 

To make these sentences negative we need simply a [not] after [am, is, are]

برای منفی کردن این جملات کافی است یک (not) بعد از فعل اصلی آورده شود.

 

Negative

I am not speaking English now.

You are not listening to me at this time.

Look, she is not going out.

He is not studying right now.

It is not working at the present time.

We are not playing soccer at the moment.

Be quiet, they are not reading the newspaper.

 

To change these sentences into question a replacement of the subject and "be" verb (am, is, are) is enough.

برای سوالی کردن این جملات کافی است جای فعل (am, is, are) و فاعل را عوض کنیم.

 

question

Am I speaking English?

Are you listening to me at this time?

Is she going out?

Is he studying right now?

Is it working at the present time?

Are we playing soccer at the moment?

Are they reading the newspaper?

 

قبل از این سوال ها می توان کلمات پرسشی نیز استفاده کرد.

 

yes-no question Wh-questions

Are you sitting?

Where are you sitting?

Is she reading?

What is she reading?

Is he cooking?

What is he cooking?

برای تمرینات بیشتر به سطح elementary 5 مراجعه کنید.

تفاوت حال استمراری برای آینده و توصیف حال

و حالا کاربرد جدید حال استمراری:

 

We often use the present continuous with the future meaning, especially for future arrangement; for plans we have made at a fixed time or place in the future.

ما معمولا حال استمراری را برای آینده به کار می بریم. برای برنامه هایی در آینده که از وقوع آنها مطمئن هستیم و زمان و مکان این برنامه ها در آینده تثبیت و مشخص شده است. مثلا وقتی قرار است در آینده خانه ای بخرید و پول خانه را در حال حاضر دارید، خانه ای انتخاب کرده اید و تنها کار مانده این است که قرار داد خرید را امضا کنید، می گویید دارم خانه میخرم.

 

+ +

I’m seeing a friend tonight.

من امشب دوستم را خواهم دید.

She is arriving at lunchtime.

او وقت نهار خواهد رسید.

 

Negative Meaning

She isn’t leaving until Friday.

او تا جمعه از اینجا نخواهد رفت.

They aren’t coming to the party.

آنها به مهمانی نمی آیند.

 

Question Meaning

What are you doing this evening?

این بعد از ظهر می خواهی چه کار کنی؟

Is she meeting us at the restaurant?

آیا او ما را در رستوران خواهد دید؟

 

We can often use “be going to” and “present continuous” with no difference in meaning. But with the expression of (tonight, this afternoon, at 7 tomorrow morning and …) we usually use “present continuous".

کاربرد حال استمراری و "be going to go" بسیار شبیه به هم است و اغلب می توانند به جای هم استفاده شوند. اما با اصطلاحات زمانی "امشب، این بعد از ظهر، ساعت هفت فردا صبح و ..." بیشتر از حال استمراری استفاده می شود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

 

Question No. 1/10

I ....... in the next race.

Question No. 2/10

Complete the following sentence with present continuous form of the verb.

We (have) a barbecue on Sunday

Question No. 3/10

Complete the following sentence with present continuous form of the verb.

Sue (come) to see us tomorrow. She's got a meeting.

Question No. 4/10

Complete the following sentence with present continuous form of the verb.

I (start) piano lessons soon

Question No. 5/10

Is the following sentence about present or future?

My family is very excited because my brother is getting married soon.

Question No. 6/10

Is the following sentence about present or future?

I am getting married before you're 30.

Question No. 7/10

Is the following sentence about present or future?

Can you lend me five hundred dollars? I am buying a T-shirt.

Question No. 8/10

What do you think your best friend is doing right now?

word count: 60
Question No. 9/10

What are you doing this year to improve yourself?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

Talk about the things you are doing tomorrow.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.