گرامر Will, won’t برای پیش بینی در زبان انگلیسی

آموزش گرامر Will, won’t برای پیش بینی در زبان انگلیسی
1642 0

Grammar about will and won't for prediction

We often use will / won’t + base form of the verb for future predictions. For example to talk about the things we think about, guess or know about the future.

اگر بخواهیم درباره ی آینده پیش بینی کنیم باید از will و won't استفاده کنیم. توجه داشته باشید که بعد از will و won't شکل ساده ی فعل استفاده می شود.

 

شکل مثبت و منفی "will"

Positive Positive

It will rain tomorrow

فردا باران خواهد آمد.

People will use robots as a teachers.

مردم به جای معلم ها از ربات ها استفاده خواهند کرد.

 

 

Negative Negative

We won’t be able to travel farther than mars.

ما نخواهیم توانست از مریخ به دورتر سفر کنیم.

They won’t like the film.

آنها فیلم را دوست نخواهند داشت.

 

سوالی کردن با Will

question question

Will they be late?

Yes, they will.

No, they won’t.

آیا آنها دیر می رسند؟

بله، دیر می رسند.

خیر، دیر نمی رسند.

Will she pass the test?

Yes, she will.

No, she won’t.

آیا او امتحانش را قبول می شود؟

بله او قبول می شود.

نه قبول نمی شود.

 

It is common to use “I think” or “I don’t think” before predicting the future.

 

Example:

I think It will snow tonight.

The difference between "Will" and "Be going to"

توجه داشته باشید وقتی از "will" استفاده می کنیم که پیش بینی ما هیچ دلیل و منطقی ندارد. و فقط حس ما یا چیزی که فکر می کنیم است. اما اگر بر اساس شواهد و مدارکی پیش بینی کنیم باید از "be going to" استفاده کنیم.

 

 

be going to

We can also use “be going to” when we want to predict something based on some evidence.

ما می توانیم از این گرامر برای پیش بینی آینده نیز استفاده کنیم. این پیش بینی باید بر طبق شواهد و مدارک باشد. مثلا شما ابرهای تیره ای می بینید که به طرف شهرتان می آید و پیش بینی می کنید که باران خواهد آمد.

 

 

example

Oh look at those angry-looking clouds, it is going to rain.

تمام قوانین دیگر مثل سوالی کردن و منفی کردن همانندگرامر پیش است.

 

Examples with "Will" and "Be going to" for prediction

Example meaning

I am going to a party, I am going to have fun.

من دارم به مهمانی می روم، قرار است خیلی به من خوش بگذرد.

You are driving so fast, you are going to have an accident.

تو خیلی با سرعت رانندگی می کنی، تو تصادف خواهی کرد.

Sima is coming, her friends are going to see her.

سیما دارد می آید. دوستانش سیما را خواهند دید.

The house is in fire, she is going to die.

آن خانه در آتش می سوزد. آن خانم خواهد مرد.

We are late for the plane, we are going to miss the plane.

ما دیرمان شده است. ما هواپیما را از دست خواهیم داد.

They are very angry, they are going to have a fight.

آنها خیلی عصبانی هستند. آنها دعوا خواهند کرد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی برنامه ریزی برای آینده با (Be going to)

گرامر درباره ی پیش بینی آینده با (Be going to)

گرامر درباره ی زمان های آینده

گرامر درباره ی زمان آینده

گرامر درباره ی پیشنهاد، قول، تصمیم با (Will , Won’t)

Question No. 1/11

Mom : Could one of you kids help me carry these bags?

Jeff: I ....... !

Question No. 2/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

The staff meeting (start) at 3 p.m. I feel they can't be on time

Question No. 3/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

My daughter (graduate) from college. she is very smart.

Question No. 4/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

Donald’s flight (arrive) in a few minutes.

Question No. 5/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

Don’t ask American women how old they are. They (tell) you!

Question No. 6/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

You should ask Bill to help you move to your new apartment. He (help) you.

Question No. 7/11

Complete the gap using will or won't and the verb in the parenthese.

I think it (rain) again this afternoon. The sky is clear.

Question No. 8/11

Complete the paragraph using the following phrases.

will be / won't miss / will meet / will learn / will have

I'm sure you a great time in your new country. You lots of new people and you all about a different culture. And you so busy when you get there that you your friends or your country too much.

Question No. 9/11

Complete the gap with right word.

will be will see will walk will get will call
It ....... easy.
I ....... lost.
I ....... you next Friday.
I ....... you when I get to the bus station?
No, it's OK ....... from there to your house.
Question No. 10/11

What is your prediction about the future of the earth? Make at least 5 predictions.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

What do you think will be invent in the future? How do you think people will communicate with each other?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.