گرامر قید کمیت در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه قید کمیت در زبان انگلیسی
1372 0

Grammar about "Enough", "Too much", "Too many" and "Too"

 

تفاوت "too much" و "too many"

too much, too many and too

Use too much, too many and too , to say “more than is good”.

از این کلمات برای گفتن " بیش از حد" استفاده می شود.

 

کاربرد "too much"

too much

Use too much + uncountable noun (coffee, time, …) or after a verb.

از این قید برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شود و یا می توانید بعد از فعل آن را استفاده کنید.

 

کاربرد "too many"

too many

Use too many + countable noun ( people, chairs, … )

از این قید برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود.

کاربرد "too"

too

Use too + adjective

از این قید قبل از صفت استفاده می شود. توجه داشته باشید از این قید نمی توانیدبرای صفت های مثبت استفاده کنید.

 

Example meaning

I have stress. I have too much work.

من استرس دارم. بیش از حد کار دارم.

She spends too much time watching TV.

او بیش از حد وقتش را صرف تماشای تلویزیون می کند.

She talks too much.

او بیش از حد حرف می زند.

My diet is unhealthy. I eat too many sandwiches.

رژیم غذایی من ناسالم است. من بیش از حد ساندویچ میخورم.

We are too tired.

ما خیلی خسته ایم.

They were too stingy.

آنها بیش از حد خسیس بودند.

 

معنی و کاربرد "enough"

 

Use enough to say “all that is necessary”.

 

enough

از این قید وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم بگویم "به اندازه ی کافی"

.Use "enough" before a noun

Use "enough" after adjective.

این قید را باید قبل از اسم و بعد از صفت استفاده کنیم.

 

Example meaning

Do you eat enough vegetable?

آیا شما به اندازه ی کافی سبزیجات می خورین؟

Do you drink enough milk?

آیا شما به اندازه ی کافی شیر می خورید؟

There aren’t enough chairs.

اینجا به اندازه ی کافی صندلی وجود ندارد.

My house isn’t big enough.

خانه ی من به اندازه ی کافی بزرگ نیست.

My car isn’t fastenough

ماشین من به اندازه ی کافی پرسرعت نیست.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی قید های کمیت

گرامر درباره ی قید های کمیت (کامل)

گرامر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

گرامر درباره ی قیدهای کمیتی

Question No. 1/14

This room is ....... to study. Please swich on the lights.

Question No. 2/14

I haven't got ....... information about that program.

Question No. 3/14

You are ....... lazy! You couldn't pass an exam for two years.

Question No. 4/14

Please switch off the TV. You watched ....... .

Question No. 5/14

We can’t walk in the street. There are ....... people.

Question No. 6/14

Can you pass the salt ? There isn't ....... salt in the meal.

Question No. 7/14

I'm very tired. I've got ....... work to do.

Question No. 8/14

You drink ....... coffee. This isn't good for you.

Question No. 9/14

Complete the sentences with proper quantifiers such as too, too much, too many, enough.

I've got a bad mark because I made mistakes in the test.

Question No. 10/14

Complete the sentences with proper quantifiers such as too, too much, too many, enough.

I don't have time. I'm going to be late !

Question No. 11/14

Fill the gap with correct word.

many any some a little much
I'm not very busy today. I don't have ....... to do.
This is a very modern city. There are ....... old buildings.
Ann is very busy these days. She has ....... free time.
Tonight I'm going out with ....... friends of mine.
Have you seen ....... good movies recently?
Question No. 12/14

Fill the gap with correct word.

too many enough money enough chairs fit enough too much too
You are drinking ....... water. what is your problem?
I can’t run very far. I’m not ....... .
There are ....... chairs in this room, I can't walk.
I'd like to buy a car, but I don't have ....... at the moment.
I'm ....... shy to be a politician.
Some of us had to sit on the floor because there weren't ....... .
Question No. 13/14

What is something that you government spends too much money on? Is there enough park in your town or city?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 14/14

Describe your daily routine using this grammar.

For example: I drink enough water. I have too many books and I read them every day ...

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.